• Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Xã hội học đại cương" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cá nhân và xã hội; Sự điều tiết của xã hội; Bất bình đẳng và phân tầng xã hội; Chuyển biến xã hội; Phương pháp nghiên cứu xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  "Giáo trình Xã hội học đại cương" phần 1 trình bày đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu của xã hội học; Sự ra đời của xã hội học và một số mô hình lý thuyết xã hội học; Cơ cấu xã hội; Hành động xã hội và tương tác xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   64 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Nhập môn an sinh xã hội - TS. Nguyễn Hải Hữu

  Giáo trình Nhập môn an sinh xã hội - TS. Nguyễn Hải Hữu

  Giáo trình Nhập môn an sinh xã hội gồm có 3 chương, gồm các nội dung chính sau: đối tượng, nội dung, phương pháp và các học thuyết cơ bản của môn học An sinh xã hội; những vấn đề cơ bản của an sinh xã hội; hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   289 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1) - Phần 1

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1) - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: kiến thức chung để tính toán và thiết kế máy sản xuất thực phẩm; cấu tạo và phân loại máy sản xuất thực phẩm; yêu cầu cơ bản đối với máy sản xuất thực phẩm; những vật liệu đặc biệt dùng để chế tạo thiết bị sản...

   84 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1) - Phần 2

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1) - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: máy để phân riêng sản phẩm thực phẩm lỏng; máy để phân riêng huyền phù thực phẩm phân tán thô; những máy ly tâm dùng trong sản xuất thực phẩm; cơ sở vật lý và tính toán quá trình ly tâm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2) - Phần 1

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2) - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: máy để phân riêng từng chiếc sản phẩm thực phẩm dẻo và máy để cắt chúng; máy xay xát và đánh bóng sản phẩm thực phẩm dạng hạt rời; máy để nghiền sản phẩm thực phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2) - Phần 2

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2) - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: máy để trộn sản phẩm thực phẩm rời; những máy vỏ quay để gia công cơ, nhiệt và hóa học sản phẩm thực phẩm rời; những máy để trộn sản phẩm thực phẩm dẻo (dạng bột nhào); máy để khuấy trộn sản phẩm thực phẩm...

   76 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3) - Phần 1

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3) - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: máy để ép sản phẩm thực phẩm và thức ăn gia súc; cơ sở tính toán bản mỏng, khuôn cối và vít đẩy của máy ép; lý thuyết chung về uốn bản tròn chịu tải trọng đối xứng; tính toán vít đẩy của máy ép;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3) - Phần 2

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3) - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những máy định lượng các cấu tử sản phẩm thực phẩm; những máy để phân lượng sản phẩm thực phẩm lỏng; những máy để rửa bao bì sản phẩm thực phẩm lỏng; khái niệm cơ bản về cân bằng máy sản xuất thực phẩm;......

   93 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Giáo dục học đại cương trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Giáo dục là hiện tượng xã hội đặc biệt, giáo dục học là một khoa học, giáo dục và sự phát triển nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Giáo dục học đại cương" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân, nguyên lý giáo dục và con đường giáo dục, người giáo viên Xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Đánh giá trong giáo dục mầm non: Phần 1

  Giáo trình Đánh giá trong giáo dục mầm non: Phần 1

  Giáo trình Đánh giá trong giáo dục mầm non được biên soạn thành 7 chương. Phần 1 giáo trình sau đây gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 một số vấn đề chung về đánh giá trong giáo dục mầm non, chương 2 đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, đánh giá chương trình giáo dục mầm non, đánh giá hoạt động nghề nghiệp của giáo...

   97 p vlute 25/11/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số