• Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Đỗ Xuân Lôi

  Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Đỗ Xuân Lôi

  Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là tài liệu học tập bổ ích dành cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin ở nhiều cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học. Có kết cấu nội dung gồm 3 phần và 11 chương tập trung giới thiệu các kiến thức cả lý thuyết và bài tập đi từ cơ bản đến nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

   306 p vlute 26/08/2014 417 4

 • Ebook Lập trình cơ sở dữ liệu Visual Basic SQL Server - Võ Phước Linh

  Ebook Lập trình cơ sở dữ liệu Visual Basic SQL Server - Võ Phước Linh

  Mục tiêu của cuốn sách Lập trình cơ sở dữ liệu Visual Basic - SQL Server cung cấp kiến thức về những công cụ kết hợp Visual Basic và SQL Server ở mức độ cao cấp. Người đọc sẽ được hướng dẫn cách nhanh nhất để tiếp cận những kiến thức mới. Với 12 chương và 3 phần phụ lục có nội dung được trình bày có hệ thống và logic cuốn sách sẽ lài...

   498 p vlute 26/08/2014 209 4

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu - Tô Văn Nam

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu - Tô Văn Nam

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu được biên soạn giúp sinh viên và giảng viên có thêm tài liệu tham khảo. Cuốn sách gồm 2 phần trong đó phần 1 trình bày về các cấu trúc và khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, phần 2 giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000. Mời các bạn cùng tham khảo.

   130 p vlute 26/08/2014 288 9

 • Ebook Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài - PGS.TS. Nghiêm Đình Vì, ThS. Nguyễn Đắc Hưng

  Ebook Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài - PGS.TS. Nghiêm Đình Vì, ThS. Nguyễn Đắc Hưng

  Cuốn sách Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài của PGS.TS. Nghiêm Đình Vì & Th.S. Nguyễn Đắc Hưng biên soạn là cuốn sách có giá trị về phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài. Cuốn sách phản ánh sắc nét về quá trình phát triển giáo dục Việt Nam; phân tích sâu sắc về một số giải pháp, kiến nghị có giá trị nhằm phát hiện, đào tạo, bồi...

   80 p vlute 28/07/2014 163 4

 • Bài giảng Tâm lý học sư phạm: Phần 1

  Bài giảng Tâm lý học sư phạm: Phần 1

  Bài giảng Tâm lý học sư phạm: Phần 1 có nội dung trình bày về tâm lý học lứa tuổi. Bài giảng giúp người học hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh học nghề, cơ sở tâm lý học của việc tổ chức hoạt động dạy và học, phẩm chất và năng lực cơ bản của người.

   61 p vlute 28/07/2014 229 1

 • Bài giảng Tâm lý học sư phạm: Phần 2

  Bài giảng Tâm lý học sư phạm: Phần 2

  Phần 2 của Bài giảng Tâm lý học sư phạm có nội dung trình bày về tâm lý học sư phạm. Bài giảng giúp người học hiểu được cơ sở tâm lý học của việc tổ chức quá trình lao động hợp lý và những vấn đề cơ bản của hoạt động dạy nghề, bước đầu vận dụng những hiểu biết trên vào hoạt động giảng dạy tại các trường dạy nghề.

   35 p vlute 28/07/2014 269 1

 • Bài giảng Giáo dục học - CĐ Sư phạm

  Bài giảng Giáo dục học - CĐ Sư phạm

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Giáo dục học thông qua việc tìm hiểu nội dung trong các phần học sau: Phần 1 những vấn đề chung của giáo dục học, phần 2 tổ chức hoạt động dạy học ở trường THCS, phần 3 tổ chức hoạt động giáo dục ở trường THCS.

   74 p vlute 28/07/2014 217 1

 • Giáo trình Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục - Nguyễn Văn Hộ

  Giáo trình Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục - Nguyễn Văn Hộ

  Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung về cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục; quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; công chức ngành giáo dục và đào tạo; văn hoá là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội...

   168 p vlute 28/07/2014 182 2

 • Giáo trình Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo - Nguyễn Văn Hộ

  Giáo trình Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo - Nguyễn Văn Hộ

  Giáo trình "Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo" sau đây có kết cấu nội dung trình bày được chia làm 2 phần: Phần thứ nhất những vấn đề chung của quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, phần thứ 2 quá trình quản lý giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm vững kiến thức trong giáo trình này.

   75 p vlute 28/07/2014 222 2

 • Nhập môn JavaScript: Phần 2 - ĐH Quốc gia Hà Nội

  Nhập môn JavaScript: Phần 2 - ĐH Quốc gia Hà Nội

  Nhập môn JavaScript phần 2 sẽ nối tiếp nội dung phần 1 với 3 chương: Các đối tượng trong JavaScript, mô hình đối tượng, bảng tổng kết các từ khóa. Qua tài liệu này sẽ giúp học tập tốt môn lập trình cũng như có thể phát triển các ứng dụng của cá nhân.

   40 p vlute 21/07/2014 145 2

 • Nhập môn JavaScript: Phần 1 - ĐH Quốc Gia Hà Nội

  Nhập môn JavaScript: Phần 1 - ĐH Quốc Gia Hà Nội

  Nhập môn JavaScript phần 1 gồm 3 chương: Lời nói đầu, Nhập môn JavaScript, Biến trong JavaScript. Với 3 chương đầu sẽ giúp sơ lược hiểu rõ về JavaScript và một số thao tác với ngôn ngữ này. Xem tiếp phần 2 để có thể thực hành hiệu quả với Java.

   39 p vlute 21/07/2014 231 2

 • Giáo trình Lập trình C++ - Lê Phú Hiếu

  Giáo trình Lập trình C++ - Lê Phú Hiếu

  Giáo trình Lập trình C++ được viết nhằm phục vụ cho sinh viên hệ CĐ, ĐH thuộc khối ngành Kỹ thuật (không chuyên về Công nghệ Thông tin). Mục tiêu giáo trình nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++, đủ để giải quyết những bài toán lập trình trong nhiều lĩnh vực.

   194 p vlute 21/07/2014 213 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số