• Giáo trình Tiêu thụ sản phẩm - MĐ06: Chế biến sản phẩm từ đậu nành

  Giáo trình Tiêu thụ sản phẩm - MĐ06: Chế biến sản phẩm từ đậu nành

  Giáo trình Tiêu thụ sản phẩm - MĐ06: Chế biến sản phẩm từ đậu nành biên soạn bao gồm các nội dung khái quát về hoạt động tiêu thụ sản phẩm, phương pháp tìm hiểu thị trường, tính toán giá thành sản phẩm, tổ chức bán hàng và thu thập dữ liệu của khách hàng; nội dung được phân bổ giảng dạy trong thời gian 48 giờ.

   68 p vlute 25/12/2014 427 3

 • Giáo trình Bảo quản - MĐ08: Chế biến cá tra, cá basa đông lạnh xuất khẩu

  Giáo trình Bảo quản - MĐ08: Chế biến cá tra, cá basa đông lạnh xuất khẩu

  Giáo trình Bảo quản - MĐ08: Chế biến cá tra, cá basa đông lạnh xuất khẩu trình bày các việc kiểm tra, sắp xếp, bảo quản sản phẩm cá tra, cá ba sa đông lạnh xuất khẩu trong kho bảo quản đông. Giáo trình trình bày ngắn gọn, cụ thể từng bước công việc giúp người học dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp cho đối tượng lao động nông thôn.

   59 p vlute 25/12/2014 465 6

 • Giáo trình Tiêu thụ sản phẩm - MĐ06: Chế biến nước mắm

  Giáo trình Tiêu thụ sản phẩm - MĐ06: Chế biến nước mắm

  Giáo trình Tiêu thụ sản phẩm - MĐ06: Chế biến nước mắm trình bày bao gồm các nội dung khảo sát giá cả thị trường, tính toán giá thành sản phẩm, mua bán sản phẩm và thu thập ý kiến của khách hàng. Thời lượng mô đun 40 giờ.

   51 p vlute 25/12/2014 277 2

 • Giáo trình Sản xuất sữa đậu nành - MĐ01: Chế biến sản phẩm từ đậu nành

  Giáo trình Sản xuất sữa đậu nành - MĐ01: Chế biến sản phẩm từ đậu nành

  Giáo trình Sản xuất sữa đậu nành giới thiệu về cách chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu dùng để sản xuất sữa đậu nành; quy trình và các bước tiến hành để sản xuất sữa đậu nành; cách bảo quản và đánh giá chất lượng sữa thành phẩm; nội dung được phân bổ giảng dạy trong thời gian 72 giờ.

   94 p vlute 25/12/2014 364 2

 • Giáo trình Sản xuất bún tươi - MĐ01: Chế biến sản phẩm từ bột gạo

  Giáo trình Sản xuất bún tươi - MĐ01: Chế biến sản phẩm từ bột gạo

  Giáo trình Sản xuất bún tươi gồm 12 bài: Giới thiệu sản phẩm bún tươi; chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, bao bì sản xuất bún tươi; chuẩn bị gạo làm bún; ngâm gạo làm bún; ủ gạo làm bún; xay bột làm bún;... Mời bạn cùng tham khảo.

   104 p vlute 25/12/2014 445 4

 • Giáo trình Chuẩn bị sơ chế và bảo quản cà phê - MĐ01: Sơ chế và bảo quản cà phê

  Giáo trình Chuẩn bị sơ chế và bảo quản cà phê - MĐ01: Sơ chế và bảo quản cà phê

  Giáo trình Chuẩn bị sơ chế và bảo quản cà phê là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành chuẩn bị các nguồn lực của nghề; nội dung mô đun trình bày các công việc chuẩn bị để sơ chế và bảo quản cà phê gồm nguyên liệu sản xuất và trang thiết bị, máy móc đáp ứng yêu cầu quy mô sản xuất.

   94 p vlute 25/12/2014 394 6

 • Giáo trình Sản xuất giò chả - MĐ01: Chế biến các sản phẩm từ thịt gia súc

  Giáo trình Sản xuất giò chả - MĐ01: Chế biến các sản phẩm từ thịt gia súc

  Giáo trình Sản xuất giò chả giới thiệu về cách chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu dùng để sản xuất giò chả; quy trình và các bước tiến hành để sản xuất các loại giò chả (giò lụa, giò bò, chả chiên, chả quế); cách bảo quản và đánh giá chất lượng giò chả thành phẩm; nội dung được phân bổ giảng dạy trong thời gian 138...

   131 p vlute 25/12/2014 399 6

 • Giáo trình Chuẩn bị ao, bè nuôi và thả giống cá tra, cá ba sa - MĐ02: Nuôi nuôi cá tra, cá ba sa

  Giáo trình Chuẩn bị ao, bè nuôi và thả giống cá tra, cá ba sa - MĐ02: Nuôi nuôi cá tra, cá ba sa

  Giáo trình Chuẩn bị ao, bè nuôi và thả giống cá tra, cá ba sa nhằm giới thiệu một số kiến thức cơ bản về về công tác chuẩn bị ao, bè nuôi và thả giống cá tra, cá ba sa, bao gồm các việc cải tạo ao, lấy nước, kiểm tra môi trường nước, vệ sinh và cố định bè ở vị trí nuôi, chọn, vận chuyển, tắm cá và thả cá vào ao, bè nuôi.

   102 p vlute 25/12/2014 353 2

 • Giáo trình Cấp đông - MĐ06: Chế biến cá tra, cá basa đông lạnh xuất khẩu

  Giáo trình Cấp đông - MĐ06: Chế biến cá tra, cá basa đông lạnh xuất khẩu

  Giáo trình Cấp đông - MĐ06: Chế biến cá tra, cá basa đông lạnh xuất khẩu trình bày mục đích và các yêu cầu kỹ thuật, được thực hiện từ công đoạn cân, xếp khuôn, chờ đông đến công đoạn cấp đông. Giáo trình trình bày ngắn gọn, cụ thể từng bước công việc giúp người học dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp cho đối tượng lao động nông thôn.

   83 p vlute 25/12/2014 436 7

 • Giáo trình Kiểm tra chất lượng, pha đấu, đóng gói và bảo quản nước mắm - MĐ05: Chế biến nước mắm

  Giáo trình Kiểm tra chất lượng, pha đấu, đóng gói và bảo quản nước mắm - MĐ05: Chế biến nước mắm

  Giáo trình Kiểm tra chất lượng, pha đấu, đóng gói và bảo quản nước mắm - MĐ05: Chế biến nước mắm trình bày các kiến thức và kỹ năng cần có để tiến hành kiểm tra chất lượng nước mắm, cách pha đấu nước mắm, phương pháp đóng gói và bảo quản nước mắm thành phẩm.

   94 p vlute 25/12/2014 576 3

 • Giáo trình Bảo quản cà phê nhân - MĐ05: Sơ chế và bảo quản cà phê

  Giáo trình Bảo quản cà phê nhân - MĐ05: Sơ chế và bảo quản cà phê

  Giáo trình Bảo quản cà phê nhân giới thiệu các công việc trong bảo quản cà phê nhân như: Vệ sinh và xử lý kho bảo quản, nhập kho, phòng trừ dịch hại trong kho bảo quản và xuất kho. giáo trình sẽ giúp cho người học thực hiện được cách bảo quản cà phê nhân trong kho tốt nhất và ít ảnh hưởng đến chất lượng cà phê trong quá trình bảo quản.

   41 p vlute 25/12/2014 291 6

 • Giáo trình Chế biến nước mắm bằng phương pháp gài nén - MĐ02: Chế biến nước mắm

  Giáo trình Chế biến nước mắm bằng phương pháp gài nén - MĐ02: Chế biến nước mắm

  Giáo trình Chế biến nước mắm bằng phương pháp gài nén trình bày kiến thức và kỹ năng về công việc làm chượp, chăm sóc chượp, kéo rút nước mắm ra khỏi chượp bằng phương pháp gài nén, là phương pháp được áp dụng phổ biến tại các địa phương ở miền Trung và miền Nam nước ta. Giáo trình cũng trình bày cách xử lý chượp và nước mắm bị...

   91 p vlute 25/12/2014 764 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số