• Sự đa dạng di truyền của 15 Locus str trên nhiễm sắc thể thường trong quần thể người Khmer sống ở tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

  Sự đa dạng di truyền của 15 Locus str trên nhiễm sắc thể thường trong quần thể người Khmer sống ở tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

  Mục tiêu của nghiên cứu "Sự đa dạng di truyền của 15 Locus str trên nhiễm sắc thể thường trong quần thể người Khmer sống ở tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam" nhằm xây dựng được bảng tần suất alen và các chỉ số thông kê cho 15 locus STR trên NST thường của 110 cá thể người Khmer khỏe mạnh, không có quan hệ huyết thống và sống tại tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

   9 p vlute 22/12/2016 248 1

 • Đánh giá khả năng kiểm soát đường huyết của phần chiết gel lô hội

  Đánh giá khả năng kiểm soát đường huyết của phần chiết gel lô hội

  Trong nghiên cứu này, khả năng kiểm soát đường huyết của cặn chiết gel lô hội được thử nghiệm trên mô hình chuột tiểu đường gây bệnh bởi alloxan monohydrate cũng như ảnh hưởng của cặn chiết này lên enzyme thủy phân cacbohydrat cũng được khảo sát.

   6 p vlute 22/12/2016 240 1

 • Tinh dầu lá trầu Piper Betle L. và hoạt tính sinh học

  Tinh dầu lá trầu Piper Betle L. và hoạt tính sinh học

  Bài báo này điểm qua các điều kiện thực nghiệm nhằm đạt được hàm lượng tinh dầu nhiều với tổng phenolic cao, sau đó khảo sát sự biến đổi hàm lượng tinh dầu và thành phần phenolic theo tháng thu hoạch và cuối cùng là hoạt tính khử khuẩn, nấm và đăc biệt khả năng bất hoạt virus Tay Chân Miệng Enterovirus 71 của tinh dầu.

   11 p vlute 22/12/2016 377 1

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu do và BDF tới một số vi sinh vật trong nước biển ở Việt Nam

  Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu do và BDF tới một số vi sinh vật trong nước biển ở Việt Nam

  Hiện nay còn rất ít công trình nghiên cứu về khả năng gây ô nhiễm môi trường nước, đặc biệt là nước biển do sử dụng DO và BDF. Sự biến đổi của chúng trong tự nhiên, trong môi trường nước biển, những ảnh hưởng của chúng đối với môi trường sống, đặc biệt là môi trường vi sinh vật biển còn là những câu hỏi bức xúc đối với các nhà...

   6 p vlute 22/12/2016 328 1

 • Nghiên cứu điều chế diesel sinh học từ dầu hạt cây lai (Aleurites moluccana (L.) Willd)

  Nghiên cứu điều chế diesel sinh học từ dầu hạt cây lai (Aleurites moluccana (L.) Willd)

  Nội dung bài viết trình bày kết quả phân tích cho thấy chất lượng của biodiesel thu được từ dầu hạt cây Lai đã đáp ứng cơ bản Tiêu chuẩn dầu diesel (tiêu chuẩn EN 590) và Tiêu chuẩn dầu biodiesel (tiêu chuẩn EN 14214 và ASTM D6751) và có thể sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ diesel. Kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng khí thoát ra từ động cơ...

   6 p vlute 30/06/2019 198 1

 • Thống kê thành phần loài thực vật bậc cao có giá trị dược liệu ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  Thống kê thành phần loài thực vật bậc cao có giá trị dược liệu ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  Dựa vào các nguồn tài liệu đã công bố, nhóm tác giả bài viết đã thống kê được 1.126 loài thực vật bậc cao có giá trị dược liệu thuộc 177 họ, 4 ngành thực vật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Xét về công dụng chữa bệnh, các loài thực vật bậc cao ở Thừa Thiên Huế có thể trị được 20 nhóm bệnh, trong đó có nhiều loài sử dụng được...

   5 p vlute 22/12/2016 333 1

 • Thành phần hóa học tinh dầu loài hoàng mộc sai (Zanthoxylum laetum drake) ở Nghệ An

  Thành phần hóa học tinh dầu loài hoàng mộc sai (Zanthoxylum laetum drake) ở Nghệ An

  Nội dung bài viết giới thiệu mẫu lá, cành, quả loài Hoàng mộc sai (Zanthoxylum laetum) được khu ở Vườn Quốc gia (VQG) Pù Mát vào tháng 5 năm 2013. Hàm lượng tinh dầu đạt các giá trị 0,5%: 0,4% và 1,0% tương ứng trong lá, vỏ và quả. Tinh dầu có màu vàng, nhẹ hơn nước, được phân tích bằng phương pháp sắc ký khí (GC) và sắc ký khí/khối phổ (GC/MS). 32...

   5 p vlute 30/06/2019 218 1

 • Kết quả nghiên cứu kỹ thuật chăm sóc, thời vụ trồng rừng và tiêu chuẩn cây con keo lá liềm (Acacia crassicarpa) trên vùng đất cát Khu vực Bắc Trung Bộ

  Kết quả nghiên cứu kỹ thuật chăm sóc, thời vụ trồng rừng và tiêu chuẩn cây con keo lá liềm (Acacia crassicarpa) trên vùng đất cát Khu vực Bắc Trung Bộ

  Nội dung bài viết đề cập kết quả thí nghiệm đã tìm ra được kỹ thuật chăm sóc rừng trồng: Vun gốc + bón 50g NPK là thích hợp nhất, cho sinh khối và tỷ lệ sống của cây cao nhất so với các công thức: Không vun gốc + bón 50g NPK, Vun gốc + không bón phân, Không vun gốc + không bón phân. Kết quả nghiên cứu thời vụ trồng cho thấy trồng vào tháng 11...

   8 p vlute 30/06/2019 282 1

 • Một số đặc điểm hình thái, sinh học của sâu tre (Omphisa fuscidentalis hampson)

  Một số đặc điểm hình thái, sinh học của sâu tre (Omphisa fuscidentalis hampson)

  Nội dung bài viết trình bày sâu tre (Omphisa fuscidentalis Hampson) thuộc bộ Cánh vẩy (Lepidoptera), họ Bướm Cỏ (Crambidae). Sâu tre là thực phẩm ưa thích của người dân miền núi. Sâu non Sâu tre có 13 đốt thân, 3 đôi chân ngực, 5 đôi chân bụng, miệng nhai, không có mắt kép, có 5 mắt đơn ở gần gốc rầu đầu. Râu đầu rất ngắn với 2 đốt; loại nhộng...

   7 p vlute 30/06/2019 222 1

 • Biện pháp công nghệ xử lý diệp lục của quả hồi tươi bằng hơi nước bão hòa

  Biện pháp công nghệ xử lý diệp lục của quả hồi tươi bằng hơi nước bão hòa

  Nghiên cứu được tiến hành dựa trên cơ sở kiến thức bản địa và những đặc tính hóa học của chất diệp lục thực vật, một số thử nghiệm sử dụng hơi nước bão hòa để xử lý mầu diệp lục của quả hồi tươi đã được tiến hành trong phòng thí nghiệm và trên quy mô pilot. Các thang nhiệt độ của hơi bão hòa được sử dụng là: 110 ± 2oC; 115...

   7 p vlute 30/06/2019 206 1

 • Đa dạng chi riềng (allpinia) và sa nhân (amomum) thuộc họ gừng (zingiberaceae) ở Bắc Trung Bộ

  Đa dạng chi riềng (allpinia) và sa nhân (amomum) thuộc họ gừng (zingiberaceae) ở Bắc Trung Bộ

  Kết quả nghiên cứu đã xác định được 40 loài của 2 chi này phân bố ở Bắc Trung Bộ, trong đó có 6 loài bổ sung cho khu vực Bắc Trung Bộ và 2 loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam. Môi trường sống của các loài trong 2 chi này chủ yếu ở dưới tán rừng với 33 loài, tiếp đến là rừng thứ sinh với 27 loài, ven suối và trảng cây bụi cùng với 17 loài...

   6 p vlute 30/06/2019 294 1

 • Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cây con máu chó lá to (Knema pierrei warb)

  Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cây con máu chó lá to (Knema pierrei warb)

  Nội dung bài viết đề cập máu chó lá to có tên khoa học là Knema pierrei Warb thuộc họ Máu chó (Myristicaceae) là cây bản địa đa tác dụng. Hiện nay, loài cây này chỉ còn ít cây trong rừng tự nhiên và rừng thứ sinh và chưa được nghiên cứu gây trồng rộng rãi. Mặt khác, nhu cầu trồng rừng bằng cây bản địa ngày càng tăng, cần phải có những nghiên cứu...

   9 p vlute 30/06/2019 228 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số