• Đánh giá khả năng kiểm soát đường huyết của phần chiết gel lô hội

  Đánh giá khả năng kiểm soát đường huyết của phần chiết gel lô hội

  Trong nghiên cứu này, khả năng kiểm soát đường huyết của cặn chiết gel lô hội được thử nghiệm trên mô hình chuột tiểu đường gây bệnh bởi alloxan monohydrate cũng như ảnh hưởng của cặn chiết này lên enzyme thủy phân cacbohydrat cũng được khảo sát.

   6 p vlute 22/12/2016 284 1

 • Tinh dầu lá trầu Piper Betle L. và hoạt tính sinh học

  Tinh dầu lá trầu Piper Betle L. và hoạt tính sinh học

  Bài báo này điểm qua các điều kiện thực nghiệm nhằm đạt được hàm lượng tinh dầu nhiều với tổng phenolic cao, sau đó khảo sát sự biến đổi hàm lượng tinh dầu và thành phần phenolic theo tháng thu hoạch và cuối cùng là hoạt tính khử khuẩn, nấm và đăc biệt khả năng bất hoạt virus Tay Chân Miệng Enterovirus 71 của tinh dầu.

   11 p vlute 22/12/2016 435 1

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu do và BDF tới một số vi sinh vật trong nước biển ở Việt Nam

  Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu do và BDF tới một số vi sinh vật trong nước biển ở Việt Nam

  Hiện nay còn rất ít công trình nghiên cứu về khả năng gây ô nhiễm môi trường nước, đặc biệt là nước biển do sử dụng DO và BDF. Sự biến đổi của chúng trong tự nhiên, trong môi trường nước biển, những ảnh hưởng của chúng đối với môi trường sống, đặc biệt là môi trường vi sinh vật biển còn là những câu hỏi bức xúc đối với các nhà...

   6 p vlute 22/12/2016 390 1

 • Thống kê thành phần loài thực vật bậc cao có giá trị dược liệu ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  Thống kê thành phần loài thực vật bậc cao có giá trị dược liệu ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  Dựa vào các nguồn tài liệu đã công bố, nhóm tác giả bài viết đã thống kê được 1.126 loài thực vật bậc cao có giá trị dược liệu thuộc 177 họ, 4 ngành thực vật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Xét về công dụng chữa bệnh, các loài thực vật bậc cao ở Thừa Thiên Huế có thể trị được 20 nhóm bệnh, trong đó có nhiều loài sử dụng được...

   5 p vlute 22/12/2016 389 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số