• Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal: Phần 1

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal: Phần 1

  "Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal phần 1" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chương trình Pascal, cấu trúc chương trình Pascal, ký tự sử dụng trong Pascal,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   18 p vlute 31/10/2018 35 0

 • Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal: Phần 2

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal: Phần 2

  "Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal phần 2" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu cơ sở, thao tác sử dụng chuột, câu lệnh đơn, sắp xếp câu lệnh,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   16 p vlute 31/10/2018 9 0

 • Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần 1 - ThS. Đào Tăng Kiệm

  Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần 1 - ThS. Đào Tăng Kiệm

  Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần 1 cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm cơ bản về đối tượng của Tin học, khái niệm mạng Internet và khái niệm hệ điều hành; thông tin và xử lý thông tin; lịch sử phát triển và cấu trúc của máy tính; cách biểu diễn số trong máy tính - các hệ đếm. Bên cạnh đó,...

   15 p vlute 31/10/2018 12 0

 • Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần 3 - ThS. Đào Tăng Kiệm

  Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần 3 - ThS. Đào Tăng Kiệm

  Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần 3 trình bày về "Ngôn ngữ lập trình Pascal -1". Nội dung cụ thể của phần này gồm 3 chương: khái niệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình Pascal; các kiểu dữ liệu và cách khái báo - biểu thức; một số lệnh cơ bản của Pacal. Để nắm được những kiến thức có trong bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p vlute 31/10/2018 17 0

 • Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần 2 - ThS. Đào Tăng Kiệm

  Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần 2 - ThS. Đào Tăng Kiệm

  Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần 2 "Thuật toán" giúp người học nắm những kiến thức cơ bản và nâng cao trong phần này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các bước xây dựng chương trình và giải toán trên máy tính; các khái niệm về thuật toán và giải thuật và các dạng thuật toán cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p vlute 31/10/2018 8 0

 • Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần 4 - ThS. Đào Tăng Kiệm

  Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần 4 - ThS. Đào Tăng Kiệm

  Phần 4: Ngôn ngữ lập trình Pascal -2 trong giáo trình Nhập môn Tin học biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Bài giảng cung cấp cho người học những nội dung quan trọng trong môn học này: Khái niệm chương trình con, đặc điểm của chương trình con và tệp văn bản. Bên cạnh đó, bài giảng còn giới thiệu một số ví dụ minh họa nhằm giúp...

   20 p vlute 31/10/2018 12 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 1 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 1 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 1: Tổng quan lập trình hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật lập trình, kỹ thuật hướng đối tượng, các khái niệm cơ bản, các nguyên lý, phân tích thiết kế hướng đối tượng.

   53 p vlute 31/10/2018 10 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 2 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 2 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 2: Java cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Java, định danh, các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, mảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p vlute 31/10/2018 12 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 3 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 3 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 3: Xây dựng lớp" cung cấp cho người học các kiến thức: Trừu tượng hóa dữ liệu, lớp và thành phần của lớp, xây dựng lớp, tạo và sử dụng đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p vlute 31/10/2018 16 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 4 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 4 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 4: Các kỹ thuật xây dựng lớp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đóng gói, hàm khởi tạo, nạp chồng, kết tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p vlute 31/10/2018 22 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 5 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 5 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 5: Một số kỹ thuật Java nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Lớp bao, các hàm toán học, các kỹ thuật thao tác với chuỗi, quản lý bộ nhớ trong Java,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p vlute 31/10/2018 13 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 6 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 6 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 6: Kế thừa" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kế thừa, biểu diễn quan hệ kế thừa trong biểu đồ lớp, nguyên lý kế thừa, khởi tạo và hủy bỏ đốitượng lớp con.

   37 p vlute 31/10/2018 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook