• So sánh và kiểm định độ phân kỳ của các dãy và tập điểm tựa ngẫu nhiên một chiều

  So sánh và kiểm định độ phân kỳ của các dãy và tập điểm tựa ngẫu nhiên một chiều

  Discrepencies of quasi-random sequences depend on bases. The choice of a suitable base has more experimental significance than theoretical. The main object of this paper is onedimensional sequences of two simple forms: Van der Corput with base p and Richtmyer {n.α(p)}, where pis a prime number.

   9 p vlute 23/11/2017 266 1

 • Một giải pháp cải tiến cơ chế định tuyến DSR dựa trên tác tử di động trong mạng manet

  Một giải pháp cải tiến cơ chế định tuyến DSR dựa trên tác tử di động trong mạng manet

  Bài báo phân tích về hoạt động của các cơ chế định tuyến AODV, DSR trong mạng tuỳ biến không dây (MANET). Từ đó, đề xuất một cơ chế định tuyến mới MAR-DSR dựa trên tác tử di động để nâng cao hiệu năng mạng trong môi trường có mật độ lớn và độ di động cao. Tập trung chính vào việc cải tiến cơ chế cập nhật trạng thái thích nghi và khả...

   12 p vlute 23/11/2017 312 2

 • Mô hình ước lượng chi phí xử lý truy vấn đối tượng trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

  Mô hình ước lượng chi phí xử lý truy vấn đối tượng trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

  Trong bài báo này, các tác giả nghiên cứu mô hình chi phí trên các khối dựng sẵn trong xử lý truy vấn với các yếu tố chi phí cơ sở, trong đó có sự xem xét bổ sung chi phí xử lý trên các lớp sưu tập gộp nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p vlute 23/11/2017 321 1

 • Thuật toán di truyền lai ghép thuật toán đàn kiến giải bài toán cực tiểu hóa độ trễ

  Thuật toán di truyền lai ghép thuật toán đàn kiến giải bài toán cực tiểu hóa độ trễ

  Trong bài báo này sẽ trình bày một thuật toán meta-heuristic (ACO-GA) lai ghép giữa thuật toán di truyền (GA) và thuật toán đàn kiến (ACO). Thuật toán đàn kiến đóng vai trò khởi tạo quần thể cho thuật toán di truyền. Trong khi đó, thông tin di truyền từ thuật toán di truyền giúp định hướng cá thể kiến chọn đường đi tốt hơn ở lần khởi tạo quần thể...

   13 p vlute 23/11/2017 307 3

 • Thuật toán mới xác định độ trễ giải mã của ngôn ngữ chính quy

  Thuật toán mới xác định độ trễ giải mã của ngôn ngữ chính quy

  Bài báo đề xuất một giải thuật mới xác định độ trễ giải mã của ngôn ngữ chính quy được đón nhận với ôtômat hữu hạn A. Giải thuật có độ phức tạp O(n3) với n là số cung và trạng thái của A. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p vlute 23/11/2017 447 1

 • Thuật toán khai thác tập thường xuyên hiệu quả dựa trên kỹ thuật phân lớp dữ liệu

  Thuật toán khai thác tập thường xuyên hiệu quả dựa trên kỹ thuật phân lớp dữ liệu

  Trong bài báo này các tác giả đề xuất phương án giải quyết bài toán trên bằng cách phân hoạch dữ liệu thành N lớp, mỗi lớp được lưu trữ độc lập thành 1 file trên bộ nhớ ngoài và đề xuất thuật toán SPP-Mining để khai thác các tập thường xuyên với ngưỡng So tùy ý và được xử lý song song trên N máy.

   12 p vlute 23/11/2017 220 1

 • Một số phương pháp mới rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ sử dụng metric

  Một số phương pháp mới rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ sử dụng metric

  Bằng việc xây dựng một metric trên họ các phủ xuất phát từ Liang entropy, bài báo đề xuất một phương pháp mới rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ. Bằng lý thuyết và thực nghiệm, bài báo chứng minh phương pháp sử dụng metric hiệu quả hơn các phương pháp sử dụng lượng thông tin và ma trận dung sai.

   13 p vlute 23/11/2017 246 1

 • Tính chuẩn h∞ của các hệ động học đa tác tử

  Tính chuẩn h∞ của các hệ động học đa tác tử

  Bài báo đề xuất một phương pháp mới để tính chuẩn H∞ của các hệ động học đa tác tử (ĐTT). Sử dụng phương pháp biến tần số mở rộng (BTSMR), một lớp các hệ động học ĐTT có thể được biểu diễn dưới dạng các hệ tuyến tính với BTSMR. Tiếp đó, một phương pháp hiệu quả để tính chuẩn H∞ được đề xuất cho các hệ động học ĐTT...

   11 p vlute 23/11/2017 198 1

 • Xác định hematocrit sử dụng mạng neural được huấn luyện online dựa trên máy học cực độ

  Xác định hematocrit sử dụng mạng neural được huấn luyện online dựa trên máy học cực độ

  Trong bài báo này các tác giả trình bài một cách tiếp cận mới để đo HCT từ cung dòng điện được tạo ra bởi phản ứng hóa học trong quá trình đo glucose của các thiết bị cầm tay. Phương pháp đề xuất dựa trên mạng neural nhân tạo được huấn luyện online dựa trên máy học cực độ (Extreme Learning Machine - ELM). Những kết quả thực nghiệm cho thấy,...

   8 p vlute 23/11/2017 243 1

 • Khuếch tán phi tuyến và tensor cấu trúc trong mô hình hóa nhằm giảm nhiễu đốm và tăng cường biên trong ảnh siêu âm

  Khuếch tán phi tuyến và tensor cấu trúc trong mô hình hóa nhằm giảm nhiễu đốm và tăng cường biên trong ảnh siêu âm

  Mô hình thực hiện đồng thời giảm nhiễu đốm vùng đồng nhất và tăng cường cấu trúc ảnh vùng không đồng nhất bằng cách sử dụng khuếch tán phi tuyến theo hướng biến đổi cục bộ gradient của ảnh. Bài báo cũng trình bày các kết quả thực nghiệm được thực hiện trên ảnh siêu âm bị ảnh hưởng bởi nhiễu đốm để minh họa hiệu quả của mô...

   15 p vlute 23/11/2017 224 1

 • Nhận dạng cử chỉ của bàn tay người theo thời gian thực

  Nhận dạng cử chỉ của bàn tay người theo thời gian thực

  Bài báo trình bày một số kết quả nhận dạng cử chỉ của bàn tay người theo thời gian thực sử dụng thông tin thu được từ cảm biến Kinect của hãng Microsoft. Một số kết quả chính của hướng nghiên cứu được trình bày như: Kỹ thuật tách vùng bàn tay, nhận dạng tư thế của bàn tay, đề xuất thuật toán hiệu chỉnh kết quả nhận dạng từ chuỗi...

   9 p vlute 23/11/2017 302 1

 • Tính toán so sánh một vài phương pháp số giải bài toán động học ngược robot song song dư dẫn động

  Tính toán so sánh một vài phương pháp số giải bài toán động học ngược robot song song dư dẫn động

  Bài báo trình bày việc tính toán so sánh ba phương pháp số giải bài toán động học ngược robot song song dư dẫn động: phương pháp Newton-Raphson cải tiến, phương pháp chiếu tọa độ và chiếu vận tốc, và phương pháp giải nhờ hàm ’fsolve’ của phần mềm Matlab. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 23/11/2017 289 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số