• Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Mảng hai chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, các thao tác cơ bản trên ma trận, thao tác trên ma trận vuông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p vlute 20/12/2017 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu học phần - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu học phần - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu học phần" giới thiệu tới các bạn sinh viên những nội dung thông tin chung về môn học, mô tả môn học, mục tiêu của môn học, nội dung chi tiết môn học, tài liệu tham khảo, đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho môn học này.

   14 p vlute 20/12/2017 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 5: Lập trình đệ quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về lập trình đệ quy, xây dựng giải thuật đệ quy, phân loại các dạng đệ quy, hoạt động của đệ quy, các giải pháp thay thế cho đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p vlute 20/12/2017 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 6: Thao tác trên tập tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, các thao tác trên tập tin. Cuối bài giảng có phần bài tập giúp người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

   35 p vlute 20/12/2017 10 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 3 - Trần Minh Thái (2017 - P2)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 3 - Trần Minh Thái (2017 - P2)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 3: Lập trình Hướng đối tượng với Java (P2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề tái sử dụng code, kế thừa trong Java, tính đa hình trong Java, cài đặt interface trong Java, lập trình tổng quát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p vlute 20/12/2017 12 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 1 - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 1 - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 1: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng cung cấp cho người học các kiến thức về lịch sử các phương pháp lập trình; phương pháp lập trình hướng cấu trúc, thủ tục; các đặc trưng cơ bản của lập trình hướng đối tượng; một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Mời các...

   55 p vlute 20/12/2017 8 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 3 - Trần Minh Thái (2017 - P1)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 3 - Trần Minh Thái (2017 - P1)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 3: Lập trình Hướng đối tượng với Java (P1)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo lớp và đối tượng trong Java, phương thức khởi tạo; các phạm vi trong Java, cách sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p vlute 20/12/2017 10 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 2 - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 2 - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử ngôn ngữ Java, giới thiệu các IDE cơ bản, cách biên dịch và chạy chương trình Java, các kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu cơ bản trong Java, phương thức trong Java,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p vlute 20/12/2017 8 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 4 - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 4 - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 4: Vào ra dữ liệu trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về vào ra dữ liệu trong Java, các lớp vào ra theo luồng ký tự, các lớp vào ra theo luồng byte, lớp File, vào ra đối tượng và áp dụng.

   40 p vlute 20/12/2017 5 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 5 - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 5 - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 5: Lập trình giao diện với Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về lập trình giao diện, nguyên lý xử lý sự kiện trong Java, các thành phần giao diện cơ bản trong AWT, tổ chức giao diện với Layout Manager,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p vlute 20/12/2017 12 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C- ThS. Đặng Đình Phương

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C- ThS. Đặng Đình Phương

  Bài giảng "Nhập môn lập trình: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C- ThS. Đặng Đình Phương" giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C, bộ từ vựng của C, cấu trúc chương trình C và một số ví dụ minh họa.

   14 p vlute 20/12/2017 12 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Các kiểu dữ liệu cơ sở - ThS. Đặng Đình Phương

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Các kiểu dữ liệu cơ sở - ThS. Đặng Đình Phương

  Bài giảng "Nhập môn lập trình: Các kiểu dữ liệu cơ sở - ThS. Đặng Đình Phương" gồm các nội dung sau: Các kiểu dữ liệu cơ sở, biến, hằng, câu lệnh & biểu thức, các lệnh nhập xuất và một số ví dụ minh họa.

   41 p vlute 20/12/2017 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook