Giáo trình Thực hành kỹ thuật số - KS. Chu Khắc Huy

Nhằm đáp ứng yêu cầu lý thuyết gắn liền với thực hành, nâng cao chất lượng đào tạo nâng cao tay nghề cho kỹ thuật viên ngành điện tử viễn thông góp phần vào công cuộc công nghệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước. Giáo trình Thực hành kỹ thuật số ra đời thỏa mãn một phần yêu cầu đó.
Hỗ trực trực tuyến Facebook