• Bài giảng Lập trình .Net với VB.NET - Chương 7: Web Application

  Bài giảng Lập trình .Net với VB.NET - Chương 7: Web Application

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu Web Application, giới thiệu ASP.Net, các Control Server của ASP.Net, các Control Validation,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   63 p vlute 30/06/2018 5 0

 • Bài giảng Lập trình .Net với VB.NET - Chương 5: Lập trình hướng đối tượng trong VB.NET

  Bài giảng Lập trình .Net với VB.NET - Chương 5: Lập trình hướng đối tượng trong VB.NET

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình hướng đối tượng trong VB.NET, các đặc điểm lập trình hướng đối tượng, thực hiện các đặc điểm lập trình hướng đối tượng trong VB.Net, khai báo các thành viên,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên...

   41 p vlute 30/06/2018 4 0

 • Bài giảng Lập trình .Net với VB.NET - Chương 1: Tổng quan Microsoft.Net Platform

  Bài giảng Lập trình .Net với VB.NET - Chương 1: Tổng quan Microsoft.Net Platform

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan Microsoft.Net Platform, các thành phần .Net Framwork, những nổi bật VB.Net, thuận lợi của .Net qua các phiên bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   24 p vlute 30/06/2018 3 0

 • Bài giảng Lập trình .Net với VB.NET - Chương 3: Những cải tiến về ngôn ngữ và câu lệnh VB.Net

  Bài giảng Lập trình .Net với VB.NET - Chương 3: Những cải tiến về ngôn ngữ và câu lệnh VB.Net

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những cải tiến về ngôn ngữ và câu lệnh VB.Net, các kiểu dữ liệu, xử lý ngoại lệ, cấu trúc xử lý ngoại lệ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   64 p vlute 30/06/2018 6 0

 • Bài giảng Lập trình .Net với VB.NET - Chương 4: Các cấu trúc điều kiện (Conditional logic)

  Bài giảng Lập trình .Net với VB.NET - Chương 4: Các cấu trúc điều kiện (Conditional logic)

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các cấu trúc điều kiện (Conditional logic), các cấu trúc quyết định, các cấu trúc vòng lặp,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   26 p vlute 30/06/2018 4 0

 • Bài giảng Lập trình .Net với VB.NET - Chương 2: Các đặc điểm về môi trường phát triển (IDE)

  Bài giảng Lập trình .Net với VB.NET - Chương 2: Các đặc điểm về môi trường phát triển (IDE)

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các đặc điểm về môi trường phát triển (IDE), sử dụng các tính năng IDE, gỡ lỗi ứng dụng, biên dịch trong VB.Net,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   36 p vlute 30/06/2018 4 0

 • Bài giảng Lập trình .Net với VB.NET - Chương 6: Sử dụng Winform

  Bài giảng Lập trình .Net với VB.NET - Chương 6: Sử dụng Winform

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sử dụng Winform, cấu trúc Windows Forms, sử dụng các Control, thừa kế của Windows Forms,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   35 p vlute 30/06/2018 4 0

 • Bài giảng Lập trình .Net với VB.NET - Chương 8: Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.Net

  Bài giảng Lập trình .Net với VB.NET - Chương 8: Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.Net

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.Net, đối tượng DataSet, thiết kế và gắn kết dữ liệu, tích hợp XML,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   45 p vlute 30/06/2018 6 0

 • Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Lập trình động - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Lập trình động - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng "Thiết kế và đánh giá thuật toán: Lập trình động" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật thiết kế dưới lên (bottom-up), một số bài toán tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p vlute 31/05/2018 16 1

 • Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Chia để trị - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Chia để trị - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng "Thiết kế và đánh giá thuật toán: Chia để trị" trình bày các nội dung: Kỹ thuật thiết kế, sắp xếp gộp, tính lũy thừa, tìm kiếm nhị phân, tính số Fibonacci, tháp Hanoi, nhân ma trận, thuật toán Strassen. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p vlute 31/05/2018 13 1

 • Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Khái niệm tiệm cận - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Khái niệm tiệm cận - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng "Thiết kế và đánh giá thuật toán: Khái niệm tiệm cận" cung cấp cho người học các kiến thức: Độ tăng của hàm, ký hiệu tiệm cận (Ο- – big-Oh), ký hiệu tiệm cận (o- little-oh & - little-omega),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p vlute 31/05/2018 12 1

 • Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Bảng băm - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Bảng băm - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng "Thiết kế và đánh giá thuật toán: Bảng băm" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp băm, hàm băm, giải quyết va chạm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p vlute 31/05/2018 11 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook