• Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 4.2

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 4.2

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 4.2 "Thiết kế tệp" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Định nghĩa then chốt, kiểu của các định dạng kho dữ liệu, các thuộc tính tệp, các khái niệm CSDL quan hệ, ước lượng kích cỡ tệp,...

   17 p vlute 31/10/2018 6 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 4.3

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 4.3

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Định nghĩa thiết kế chương trình, chuyển đổi mô hình xử lý logic vào môt hình xử lý vật lý, biểu đồ luồng dữ liệu vật lý, thiết kế chương trình, các thành phần của biểu đồ cấu trúc,...

   27 p vlute 31/10/2018 4 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 2: Tập hợp và ánh xạ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và các tính chất của tập hợp, ánh xạ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   20 p vlute 24/09/2018 21 0

 • Bài giảng môn học Toán rời rạc: Chương 6 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng môn học Toán rời rạc: Chương 6 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 6: Quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan hệ hai ngôi, quan hệ tương đương, quan hệ thứ tự. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học tham khảo trước khi bước vào môn học này,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 24/09/2018 9 0

 • Bài giảng môn học Toán rời rạc: Chương 7 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng môn học Toán rời rạc: Chương 7 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 7: Đại số Bool" trình bày định nghĩa và các tính chất của đại số Bool, các phép toán trên hàm Bool, dạng nối rời chính tắc của hàm Bool, công thức đa thức tối thiểu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p vlute 24/09/2018 25 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 4: Hệ thức đệ quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thức đệ quy tuyến tính với hệ số hằng, nghiệm của hệ thức đệ quy tuyến tính thuần nhất, nghiệm của hệ thức đệ quy tuyến tính không thuần nhất,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vlute 24/09/2018 10 0

 • Bài giảng môn học Toán rời rạc: Chương 5 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng môn học Toán rời rạc: Chương 5 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 5: Số nguyên" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn số nguyên, đồng dư, thuật toán tìm USCLN d của a,b, định lý căn bản của số học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p vlute 24/09/2018 21 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 3: Phép đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên lý, giải tích tổ hợp, hoán vị lặp, tổ hợp lặp,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   16 p vlute 24/09/2018 10 0

 • Bài giảng môn học Toán rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng môn học Toán rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic" cung cấp cho người học các kiến thức: Mệnh đề, phép tính mệnh đề, dạng mệnh đề, vị từ và lượng tử, quy tắc suy diễn, phương pháp quy nạp toán học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p vlute 24/09/2018 18 0

 • Bài giảng Tìm hiểu Trí tuệ nhân tạo

  Bài giảng Tìm hiểu Trí tuệ nhân tạo

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Trí tuệ nhân tạo. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   240 p vlute 24/09/2018 14 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Các mẫu thiết kế che dấu hành vi, thuật giải trong đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Behavioral patterns”, mẫu chain of responsibility, mẫu template method, mẫu strategy, mẫu state, mẫu command, mẫu observer.

   22 p vlute 30/08/2018 11 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 8: Thiết kế hướng đối tượng" trình bày các nội dung: Nhiệm vụ của thiết kế, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia thiết kế, qui trình thiết kế, thiết kế kiến trúc, thiết kế từng use-case, thiết kế từng class, thiết kế các hệthống con.

   22 p vlute 30/08/2018 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook