• Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 7

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 7

  Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 7 hướng dẫn người học các cách thiết lập đường đo kích thước, tìm hiểu các thẻ trong bảng Dim Style Manager, thiết lập kiểu DIM theo TCVN và thiết lập các thẻ trong bảng New Dimesnion Style TCVN. Để nắm rõ nội dung bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vlute 31/01/2019 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Bài 5: Thiết kế chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc chung thiết kế chương trình, thiết kế giải thuật, thiết kế giải thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p vlute 31/12/2018 12 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Bài 1: Tổng quan" trình bày các khái niệm về lập trình, tổng quan về lập trình, mô thức lập trình, chu trình phát triển phần mền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p vlute 31/12/2018 14 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Bài 2: C/C++ nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức về con trỏ, quản lý bộ nhớ, hàm và tham số, đa năng hóa. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn học này dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   52 p vlute 31/12/2018 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 9 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 9 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Bài 9: Gỡ lỗi và kiểm thử" cung cấp cho người học các kiến thức về gỡ lỗi và kiểm thử phần mềm. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   94 p vlute 31/12/2018 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Bài 7: Tăng hiệu năng chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, các nguyên lý cơ bản, một số kỹ thuật tăng hiệu năng chương trình, tinh chỉnh mã nguồn, một số kỹ thuật tinh chỉnh mã nguồn.

   89 p vlute 31/12/2018 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Bài 6: Phong cách lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về phong cách lập trình, cấu trúc mã nguồn, đặt tên và chú thích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p vlute 31/12/2018 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Bài 3: Giải thuật" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm kiếm, sắp xếp, đệ quy. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn học này dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   63 p vlute 31/12/2018 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Bài 4: Cấu trúc dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   121 p vlute 31/12/2018 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Bài 8: Lập trình phòng ngừa" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phòng ngừa sai sót về dữ liệu, xử lý lỗi, đảm bảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p vlute 31/12/2018 7 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 2 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 2 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng "Lập trình C - Chương 2: Các kiểu dữ liệu cơ sở" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu trong C, các kiểu dữ liệu cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p vlute 31/12/2018 14 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 6 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 6 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng "Lập trình C - Chương 6: Kiểu cấu trúc và kiểu liệt kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu cấu trúc (struct), kiểu liệt kê (enum). Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   15 p vlute 31/12/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook