Bài giảng Khai thác đường - Chương 6: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa đường

Bài giảng Khai thác đường - Chương 6: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa đường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa nền đường ô tô; Bảo dưỡng và sửa chữa đường mặt đường cấp thấp; Bảo dưỡng và sửa chữa đường mặt đường cấp cao;...Mời các bạn cùng tham khảo!