Bài giảng Khai thác đường - Chương 1: Các vấn đề chung

Bài giảng Khai thác đường - Chương 1: Các vấn đề chung, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm khai thác của đường ô tô; Dòng xe; Dòng xe nhiều thành phần; Một số hình ảnh về hư hỏng đường trong quá trình khai thác; Chất lượng khai thác đường theo thời gian;...Mời các bạn cùng tham khảo!