Bài giảng Khai thác đường - Chương 2: Tổ chức quản lý khai thác đường ô tô

Bài giảng Khai thác đường - Chương 2: Tổ chức quản lý khai thác đường ô tô, cung cấp cho người học những kiến thức như: Toổ chứa quản lý khai thác; Sơ đồ tổ chức cục đường bộ Việt Nam; Khu quản lý đường bộ; Phân khu, công ty quản lý và sửa chửa đường bộ;...Mời các bạn cùng tham khảo!