Bài giảng Khai thác đường - Chương 7: Đảm bảo an toàn thuận lợi trong giao thông

Bài giảng Khai thác đường - Chương 7: Đảm bảo an toàn thuận lợi trong giao thông, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc quản lý báo hiệu đường bộ; Các thiết bị phân luồng, hướng dẫn giao thông và các thiết bị phòng hộ; Quản lý khai thác hệ thống biển báo và thiết bị trên đường;...Mời các bạn cùng tham khảo!