Bài giảng Lý thuyết ô tô

Bài giảng Lý thuyết ô tô này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về động lực học của ô tô khi chuyển động thẳng, chuyển động quay vòng, khi chuyển động trên dốc, khi tăng tốc hoặc phanh; tính kinh tế nhiên liệu; tính ổn định của ô tô; tính năng cơ động của ô tô; dao động của ô tô,… Đây là những kiến thức cơ sở làm nền tảng giúp sinh viên nhiên cứu, học tập những môn học khác như: Kết cấu và tính toán ô tô, Cấu tạo ô tô,…