Bài giảng Khai thác đường - Chương 5: Đánh giá chất lượng khai thác và phân loại sửa chữa đường

Bài giảng Khai thác đường - Chương 5: Đánh giá chất lượng khai thác và phân loại sửa chữa đường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chất lượng khai thác; Đánh giá mức độ an toàn giao thông của đường ô tô; Phương pháp đánh giác mức độ an toàn giao thông của đường;...Mời các bạn cùng tham khảo!