Bài giảng Đường đô thị và tổ chức giao thông - Chương 1+2

Bài giảng Đường đô thị và tổ chức giao thông: Chương 1+2 Khái niệm chung về đường và giao thông đô thị; Vai trò của hệ thống giao thông vận tải đô thị cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của thành phố và giao thông thành phố; Phân loại và phân cấp quản lý đô thị; Vai trò giao thông và phân loại giao thông thành phố; Ý nghĩa của vận tải hành khách công cộng; Phân loại hệ thống vận tải thành phố. Mời các bạn cùng tham khảo!