Bài giảng Khai thác đường - Chương 3: Cơ sở lý luận khai thác đường ô tô

Bài giảng Khai thác đường - Chương 3: Cơ sở lý luận khai thác đường ô tô, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cường độ cảm xúc tối ưu; Đánh giá mức độ phù hợp của môi trường; Tác động của ô tô trên đường; Đặc điểm tác dụng của tải trọng thẳng đứng trên đường ô tô;...Mời các bạn cùng tham khảo!