• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: lý do chọn đề tài; mục tiêu nghiên cứu; đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   7 p vlute 27/02/2023 13 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: sơ đồ mô tả quy trình nghiên cứu; nghiên cứu sơ bộ (nghiên cứu định tính); nghiên cứu chính thức (nghiên cứu định lượng);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   12 p vlute 27/02/2023 12 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 2: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 2: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 2: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: sự hài lòng của khách hàng; mô hình nghiên cứu; mô hình SERVQUAL; mô hình chất lượng dịch vụ cảm nhận – PSQM; mô hình đo lường sự hài lòng của khách hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   8 p vlute 27/02/2023 13 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 4: Kết quả nghiên cứu

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 4: Kết quả nghiên cứu

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 4: Kết quả nghiên cứu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích thống kê mô tả; phân tích nhân tố (EFA- Exploratory Factor Analysis); kiểm định Cronbach’s Alpha; mô hình nghiên cứu tổng quát; phân tích tương quan hệ số Pearson;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   110 p vlute 27/02/2023 12 0

 • Bài giảng Toán rời rạc

  Bài giảng Toán rời rạc

  Nội dung của Bài giảng Toán rời rạc này được bố trí trong 4 phần, không kể lời nói đầu, mục lục, tài liệu tham khảo và phần phụ lục: Phần 1 được dành cho Chương I đề cập đến Thuật toán; Phần 2 được dành cho Chương II nói đến bài toán đếm; Phần 3 đây là phần chiếm nhiều trang nhất trong giáo trình, bàn về Lý thuyết đồ thị và các...

   163 p vlute 26/01/2022 137 0

 • Bài giảng Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non

  Bài giảng Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non

  Bài giảng Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non gồm 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạt động vui chơi cho trẻ ở trường mầm non; Phương pháp hướng dẫn trò chơi ở trường mầm non; Người lớn với sự hình thành và phát triển trò chơi trẻ em; Tổ chức hoạt động vui chơi theo chế độ sinh hoạt của trẻ em trường mầm...

   70 p vlute 27/08/2021 160 0

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể trình bày quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông; mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông; yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực; kế hoạch giáo dục; định hướng về nội dung giáo dục; định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; điều...

   53 p vlute 31/08/2020 357 1

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và xã hội

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và xã hội

  Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội góp phần hình thành, phát triển ở học sinh tình yêu con người, thiên nhiên; đức tính chăm chỉ; ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng; ý thức tiết kiệm, giữ gìn, bảo vệ tài sản; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống; các năng lực chung và năng lực khoa học. Mời các bạn cùng tham...

   28 p vlute 31/08/2020 211 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ Văn

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ Văn

  Bài giảng "Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ Văn" với mục tiêu hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm; bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và phát triển cá tính. Môn Ngữ văn giúp học sinh khám phá bản thân và thế giới xung quanh, thấu hiểu con người, có đời...

   110 p vlute 31/08/2020 271 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh

  Bài giảng "Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh" giúp học sinh có một công cụ giao tiếp mới, hình thành và phát triển cho học sinh năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua các hình thức nghe, nói, đọc, viết. Kết thúc chương trình giáo dục phổ thông, học sinh có khả năng giao tiếp đạt trình độ Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc...

   54 p vlute 31/08/2020 301 1

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học với mục tiêu: phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung đã được xác định trong Chương trình tổng thể, đồng thời góp phần chủ yếu hình thành, phát triển năng lực tin học cho học sinh.

   85 p vlute 31/08/2020 262 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán

  Bài giảng "Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán" với mục tiêu Hình thành và phát triển năng lực toán học bao gồm các thành tố cốt lõi sau: năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán. Góp phần hình...

   123 p vlute 31/08/2020 284 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số