• Bài giảng Tổng quan về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp: Phần 5 - Tổ chức giảng dạy và đánh giá bài giảng tích hợp

  Bài giảng Tổng quan về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp: Phần 5 - Tổ chức giảng dạy và đánh giá bài giảng tích hợp

  Phần 5 "Tổ chức giảng dạy và đánh giá bài giảng tích hợp" thuộc bài giảng Tổng quan về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trình bày về các điều kiện cơ bản để tiến hành tổ chức giảng dạy tích hợp, tổ chức đánh giá bài giảng tích hợp. Với các bạn chuyên ngành Sư phạm thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   18 p vlute 24/02/2016 625 3

 • Bài giảng Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

  Bài giảng Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

  Việc thường xuyên sử dụng Công nghệ thông tin trang bị cho người sử dụng kỹ năng tiếp cận, xử lý thông tin, giải quyết vấn đề, sang tạo. Xuất phát từ thực tế đó mà "Bài giảng Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học" đã được thực hiện.

   20 p vlute 14/12/2015 356 1

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học: Chuyên đề - Sử dụng bản đồ tư duy - Nguyễn Huy Quý

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học: Chuyên đề - Sử dụng bản đồ tư duy - Nguyễn Huy Quý

  Bản đồ tư duy là một trong những phương pháp học tập kích thích hứng thú học tập và khả năng sáng tạo của học sinh; phát huy tối đa tiềm năng ghi nhớ của bộ não; rèn luyện cách xác định chủ đề và phát triển ý chính, ý phụ một cách logic. Và để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong...

   22 p vlute 14/12/2015 438 2

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học - ThS. Nguyễn Duy hải

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học - ThS. Nguyễn Duy hải

  Bài giảng "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học" trình bày các nội dung: Lý luận chúng về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, thiết kế bài giảng mẫu, kỹ thuật thiết kế bài giảng, thảo luận và thực hành. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Su phạm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   75 p vlute 14/12/2015 586 1

 • Bài giảng Ứng dụng CNTT vào dạy học

  Bài giảng Ứng dụng CNTT vào dạy học

  Hiện nay khi công nghệ thông tin đang phát triển và được ứng dụng vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xuất phát từ thực tế đó mà "Bài giảng Ứng dụng CNTT vào dạy học" của ThS. Nguyễn Thế Vinh đã được thực nhằm giúp cho việc học và dạy học đạt hiệu quả cao.

   42 p vlute 14/12/2015 457 1

 • Bài giảng Phương tiện dạy học - ThS. Phan Thanh Hải

  Bài giảng Phương tiện dạy học - ThS. Phan Thanh Hải

  Bài giảng Phương tiện dạy học do ThS. Phan Thanh Hải biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về vị trí của phương tiện dạy học; khái niệm phương tiện dạy học; tính chất phương tiện dạy học; chức năng phương tiện dạy học và một số kiến thức khác.

   18 p vlute 14/12/2015 742 9

 • Bài giảng Phát triển chương trình giáo dục: Lý luận và thực trạng - TS. Trần Hữu Hoan

  Bài giảng Phát triển chương trình giáo dục: Lý luận và thực trạng - TS. Trần Hữu Hoan

  Phát triển chương trình giáo dục: Lý luận và thực trạng nhằm trình bày về hệ thống tín chỉ trong giáo dục đại học, tín chỉ và tín giờ, hình thức tổ chức giờ tín chỉ, đặc trưng của đào tạo hệ thống tín chỉ, những ưu và nhược điểm của hệ thống tín chỉ.

   45 p vlute 12/10/2015 509 2

 • Bài giảng Kế hoạch hóa giáo dục - PGS.TS. Nguyễn Công Giáp

  Bài giảng Kế hoạch hóa giáo dục - PGS.TS. Nguyễn Công Giáp

  Bài giảng Kế hoạch hóa giáo dục nhằm trình bày về khái niệm kế hoạch hóa giáo dục, các mô hình kế hoạch hóa, các loại hình kế hoạch hóa giáo dục, nội dung kế hoạch hóa giáo dục, chỉ tiêu giao kế hoạch, các phương pháp dự báo phát triển giáo dục.

   17 p vlute 12/10/2015 688 1

 • Bài giảng Lập kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường - PGS.TS. Nguyễn Công Giáp

  Bài giảng Lập kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường - PGS.TS. Nguyễn Công Giáp

  Bài giảng Lập kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường nhằm giải thích được tại sao cần tiến hành lập kế hoạch chiến lược, sự khác biệt giữa khcl với các loại kế hoạch khác, các đặc điểm của một tuyên bố tốt về tầm nhìn, các đặc điểm của một tuyên bố sứ mạng tốt.

   54 p vlute 12/10/2015 451 1

 • Chuyên đề: Bảy “bài toán nan giải” của nền giáo dục đại học Việt Nam - Phạm Phụ

  Chuyên đề: Bảy “bài toán nan giải” của nền giáo dục đại học Việt Nam - Phạm Phụ

  Chuyên đề: Bảy “bài toán nan giải” của nền giáo dục đại học Việt Nam trình bày về bối cạnh lịch sử của nền giáo dục đại học Việt Nam, thực trạng của nền giáo dục đại học Việt Nam, những áp lực của nền giáo dục đại học Việt Nam, chính sách mới cho nền giáo dục đại học Việt Nam.

   46 p vlute 12/10/2015 352 1

 • Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực - PGS,TS. Phước Minh Hiệp

  Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực - PGS,TS. Phước Minh Hiệp

  Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực trình bày về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 - 2020, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bảo đảm thực hiện thắng lợi chiến lược.

   79 p vlute 12/10/2015 519 1

 • Bài giảng Cơ sở đổi mới phương pháp dạy học - Nguyễn Văn Cường

  Bài giảng Cơ sở đổi mới phương pháp dạy học - Nguyễn Văn Cường

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Cơ sở đổi mới phương pháp dạy học" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về dạy học định lượng năng, các lý thuyết học tập, khái niệm và cấu trúc phương pháp dạy học, các quan điểm dạy học, các phương pháp dạy học,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   105 p vlute 12/10/2015 519 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số