Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và xã hội

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội góp phần hình thành, phát triển ở học sinh tình yêu con người, thiên nhiên; đức tính chăm chỉ; ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng; ý thức tiết kiệm, giữ gìn, bảo vệ tài sản; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống; các năng lực chung và năng lực khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và xã hội" để nắm chi tiết nội dung kiến thức.