• Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học

  Môn Sinh học hình thành, phát triển ở học sinh năng lực sinh học; đồng thời góp phần cùng các môn học, hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, đặc biệt là tình yêu thiên nhiên, niềm tự hào về thiên nhiên của quê hương, đất nước; thái độ tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, trân...

   65 p vlute 31/08/2020 150 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân

  Bài giảng "Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân" với mục tiêu giúp học sinh có hiểu biết về những chuẩn mực đạo đức, pháp luật cơ bản và giá trị, ý nghĩa của các chuẩn mực đó; tự hào về truyền thống gia đình, quê hương, dân tộc; tôn trọng, khoan dung, quan tâm, giúp đỡ người khác; tự giác, tích cực học tập và lao động;...

   59 p vlute 31/08/2020 275 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp – Ngoại ngữ 2

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp – Ngoại ngữ 2

  Bài giảng "Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Đức – Ngoại ngữ 2" nhằm dạy và học tiếng Đức ở các trường phổ thông có mục tiêu trang bị cho học sinh khả năng giao tiếp bằng tiếng Đức đạt trình độ Bậc 2 theo KNLNNVN (tương đương với bậc A2 của Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ). Học sinh được trang bị các kiến thức tiếng...

   85 p vlute 31/08/2020 270 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí

  Trên nền tảng những kiến thức cơ bản và phương pháp giáo dục đề cao hoạt động chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh, Chương trình môn Địa lí giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực địa lí – một biểu hiện của năng lực khoa học; đồng thời góp phần cùng các môn học và hoạt động giáo dục khác phát triển ở học sinh các phẩm...

   49 p vlute 31/08/2020 186 1

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí – Cấp tiểu học

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí – Cấp tiểu học

  Môn Lịch sử và Địa lí ở cấp tiểu học hình thành, phát triển ở học sinh năng lực lịch sử và địa lí với các thành phần: nhận thức khoa học lịch sử và địa lí; tìm hiểu lịch sử và địa lí; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học; đồng thời góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác,...

   32 p vlute 31/08/2020 185 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí – Cấp trung học cơ sở

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí – Cấp trung học cơ sở

  Môn Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở hình thành, phát triển ở học sinh năng lực lịch sử và năng lực địa lí trên nền tảng kiến thức cơ bản, có chọn lọc về lịch sử, địa lí thế giới, quốc gia và địa phương; các quá trình tự nhiên, kinh tế - xã hội và văn hóa diễn ra trong không gian và thời gian; sự tương tác giữa xã hội loài...

   67 p vlute 31/08/2020 190 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử

  Chương trình môn Lịch sử giúp học sinh phát triển năng lực lịch sử, biểu hiện của năng lực khoa học đã được hình thành ở cấp trung học cơ sở; góp phần giáo dục tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, các phẩm chất, năng lực của người công dân Việt Nam, công dân toàn...

   82 p vlute 31/08/2020 249 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Công nghệ

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Công nghệ

  Chương trình môn Công nghệ hình thành, phát triển ở học sinh năng lực công nghệ và những phẩm chất đặc thù trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ để học tập, làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ ở gia đình, nhà trường, xã hội và lựa chọn ngành nghề thuộc các lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ; đồng thời cùng với các môn học và hoạt...

   58 p vlute 31/08/2020 183 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học

  Bài giảng "Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học" trên cơ sở kế thừa và phát triển môn Tự nhiên và Xã hội (ở các lớp 1, 2, 3), môn Khoa học (ở các lớp 4, 5) được xây dựng dựa trên nền tảng cơ bản, ban đầu của khoa học tự nhiên và các lĩnh vực nghiên cứu về giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường. Môn học đóng vai trò quan trọng...

   25 p vlute 31/08/2020 185 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên với mục tiêu môn Khoa học tự nhiên hình thành, phát triển ở học sinh năng lực khoa học tự nhiên, bao gồm các thành phần: nhận thức khoa học tự nhiên, tìm hiểu tự nhiên, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học; đồng thời cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác góp phần hình...

   90 p vlute 31/08/2020 298 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc giúp nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu âm nhạc, có đời sống tinh thần phong phú, hình thành và phát triển những phẩm chất cao đẹp; trải nghiệm và khám phá nghệ thuật âm nhạc thông qua nhiều hình thức hoạt động, phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác; hình thành và phát triển các năng...

   55 p vlute 31/08/2020 166 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật

  Chương trình môn Mĩ thuật giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực mĩ thuật dựa trên kiến thức và kĩ năng mĩ thuật; nhận thức được mối quan hệ giữa mĩ thuật với đời sống, xã hội và các loại hình nghệ thuật khác; có ý thức trân trọng di sản văn hoá, nghệ thuật và khả năng ứng dụng kiến thức, kĩ năng mĩ thuật vào đời sống; có hiểu...

   78 p vlute 31/08/2020 152 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số