• Giáo trình Giải tích số - Lê Minh Lưu

  Giáo trình Giải tích số - Lê Minh Lưu

  Giáo trình Giải tích số do Lê Minh Lưu biên soạn gồm 7 chương: Chương 1 lý thuyết sai số, chương 2 xấp xỉ tốt nhất, chương 3 xấp xỉ bằng hàm đa thức nội suy, chương 4 tính gần đúng đạo hàm và tích phân, chương 5 giải phương trình phi tuyến, chương 6 giải phương trình đại số tuyến tính, chương 7 giải gần đúng phương trình vi phân.

   77 p vlute 16/12/2014 128 2

 • Giáo trình Giải tích đa trị - Nguyễn Đông Yên

  Giáo trình Giải tích đa trị - Nguyễn Đông Yên

  Giải tích đa trị là một hướng nghiên cứu tương đối mới trong Toán học, có nhiều ứng dụng trong lý thuyết phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng, bất đẳng thức biến phân và phương trình suy rộng, lý thuyết tối ưu, lý thuyết điển khiển, tối ưu đa mục tiêu, khoa học quản lý và toán kinh tế. Cuốn "Giáo trình Giải tích đa trị" trình...

   224 p vlute 16/12/2014 60 1

 • Ebook Biến phức Định lý và áp dụng - Nguyễn Văn Mậu

  Ebook Biến phức Định lý và áp dụng - Nguyễn Văn Mậu

  Biến phức Định lý và áp dụng do Nguyễn Văn Mậu biên soạn trình bày về: số phức và biến phức, lịch sử và các dạng biểu diễn, tính toán trên số phức và biến phức, một số ứng dụng của số phức trong đại số, số phức trong các bài Toán số học và tổ hợp, số phức và ứng dụng trong hình học, số phức và lời giải của phương trình sai phân.

   415 p vlute 16/12/2014 46 1

 • Ebook Toán logic và kỹ thuật số - TS. Nguyễn Nam Quân

  Ebook Toán logic và kỹ thuật số - TS. Nguyễn Nam Quân

  Ebook Toán logic và kỹ thuật số do TS. Nguyễn Nam Quân biên soạn bao gồm hai nội dung chính về cấu trúc Toán Logic và hệ thống số và mạch số. Mời các bạn tham khảo tài liệu này để nâng cao kiến thức về Toán học của mình.

   426 p vlute 16/12/2014 96 2

 • Ebook Phương pháp tính - GS. Tạ Văn Đĩnh

  Ebook Phương pháp tính - GS. Tạ Văn Đĩnh

  Cuốn "Phương pháp tính" bố cục gồm 6 chương, trình bày với bạn đọc các kiến thức về sai số, tính gần đúng nghiệm thực của một phương trình, tính gần đúng nghiệm của một hệ đại số tuyến tính, nội suy và phương pháp bình phương bé nhất, tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định, tính gần đúng nghiệm của bài toán Côsi đối với...

   118 p vlute 16/12/2014 66 1

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 3) - Nguyễn Thủy Thanh

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 3) - Nguyễn Thủy Thanh

  Cùng nắm kiến thức trong ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 3): Phép tính tích phân - Lý thuyết chuỗi - Phương trình vi phân) thông qua việc tìm hiểu các nội dung như tích phân bất định, tích phân xác định riemann, tích phân hàm nhiều biến, lý thuyết chuỗi, phương trình vi phân, khái niệm về phương trình vi phân đạo hàm riêng.

   329 p vlute 16/12/2014 133 3

 • Ebook Phương pháp tính - GS. Tạ Văn Đĩnh

  Ebook Phương pháp tính - GS. Tạ Văn Đĩnh

  Cuốn sách Phương pháp tính do GS. Tạ Văn Đĩnh biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về: sai số, tính gần đúng nghiệm thực của một phương trình, tính gần đúng nghiệm của một hệ đại số tuyến tính, nội quy và phương pháp bình phương bé nhất, tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định, tính gần đúng nghiệm của bài toán Cosi...

   118 p vlute 16/12/2014 44 1

 • Giáo trình Chuỗi và phương trình vi phân - Nguyễn Đình Bình, Lê Trọng Vinh

  Giáo trình Chuỗi và phương trình vi phân - Nguyễn Đình Bình, Lê Trọng Vinh

  Chuỗi và phương trình vi phân là một bộ phận quan trọng của Toán học cao cấp vì nó liên hệ chặt chẽ với các vấn đề thực tế thường gặp, đồng thời nhờ nó mà các mô hình kỹ thuật được giải quyết dễ dàng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo giáo trình Chuỗi và phương trình vi phân sau đây.

   218 p vlute 16/12/2014 141 2

 • Ebook Phương trình Toán lý - Phan Huy Thiện

  Ebook Phương trình Toán lý - Phan Huy Thiện

  Trọng tâm chính của Ebook Phương trình Toán lý do Phan Huy Thiện biên soạn trình bày về những phương trình Toán lý như: phương trình Hypperbolic, phương trình Parabolic, phương trình Elliptic, các phép biến đổi tích phân, hàm Green, các hàm đặc biệt.

   341 p vlute 16/12/2014 195 3

 • Ebook Niềm vui toán học: Khám phá Toán học quanh ta - NXB Kim Đồng

  Ebook Niềm vui toán học: Khám phá Toán học quanh ta - NXB Kim Đồng

  Ebook Niềm vui toán học: Khám phá Toán học quanh ta sẽ giúp bạn nhận biết mối quan hệ không thể tách rời của toán học với thế giới tự nhiên thông qua việc giới thiệu những khái niệm và hình ảnh toán học trong muôn mặt đời sống. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc thấy hiểu và yêu tích môn toán hơn.

   260 p vlute 16/12/2014 56 2

 • Ebook Bài tập Đại số sơ cấp - NXB Giáo dục

  Ebook Bài tập Đại số sơ cấp - NXB Giáo dục

  Ebook Bài tập Đại số sơ cấp gồm 6 chương trình bày nội dung về Hàm số, phương trình - hệ phương trình, bất đẳng thức - bất phương trình, bất phương trình vô tỉ, bất phương trình mũ và logrit, phương trình lượng giác. Cuốn sách này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

   366 p vlute 16/12/2014 70 2

 • Bài tập Hình học cao cấp - Văn Như Cương

  Bài tập Hình học cao cấp - Văn Như Cương

  Bài tập Hình học cao cấp của tác giả Văn Như Cương trình bày 4 chương sau: chương I: Phương pháp tiên đề, chương II: Các phép biến hình trong mặt phẳng, chương III: Hình học xạ ảnh và chương IV: Đường bậc hai trong mặt phẳng xạ ảnh. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   94 p vlute 16/12/2014 238 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook