Tài liệu nổi bật
 • Tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A2

  Tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A2

  Nội dung tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A2 gồm 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Phép tính vi phân hàm nhiều biến; tích phân hàm số nhiều biến số và ứng dụng; tích phân đường, tích phân mặt và ứng dụng; phương trình vi phân cấp I, II và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   105 p vlute 26/10/2021 5 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A1

  Tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A1

  Tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A1 được tổ chức thành 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Giới hạn của dãy số và hàm số, đạo hàm và vi phân hàm một biến, tích phân hàm một biến số, lý thuyết chuỗi, ma trận, định thức và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   136 p vlute 26/10/2021 15 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học đại cương

  Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học đại cương

  Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học đại cương được tổ chức thành 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Những vấn đề chung của tâm lý học, cơ sở hình thành tâm lý người, sự hình thành và phát triển tâm lý - ý thức, hoạt động nhận thức, đời sống tình cảm - ý chí, sự hình thành và phát triển nhân cách. Mời các bạn cùng...

   140 p vlute 26/10/2021 3 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân A2

  Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân A2

  Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân A2 được tổ chức thành 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Đạo hàm và vi phân của hàm nhiều biến, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt, phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   114 p vlute 26/10/2021 3 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân

  Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân

  Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân được tổ chức thành 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Đạo hàm và vi phân của hàm một biến, tích phân của hàm một biến số, lý thuyết chuỗi, đạo hàm và vi phân của hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   114 p vlute 26/10/2021 4 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý giao tiếp - ứng xử trong công sở

  Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý giao tiếp - ứng xử trong công sở

  Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý giao tiếp - ứng xử trong công sở được tổ chức thành 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Mô tả tổng quan về giao tiếp - ứng xử, các kỹ năng giao tiếp cơ bản, giao tiếp - ứng xử với cấp trên, giao tiếp - ứng xử với đồng nghiệp, giao tiếp - ứng xử với cấp dưới, ứng phó với stress. Mời các...

   134 p vlute 26/10/2021 4 0

 • Tài liệu giảng dạy thực hành Vật lý đại cương A1

  Tài liệu giảng dạy thực hành Vật lý đại cương A1

  Nội dung tài liệu được tổ chức thành 10 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Thực hành sử dụng thước kẹp và panme, xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc toán học và con lắc thuận nghịch, đo gia tốc và hệ số ma sát của vật trên mặt phẳng nghiêng, xác định tỉ trọng của chất lỏng, xác định nhiệt dung riêng của vật...

   50 p vlute 26/10/2021 5 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Vật lý đại cương A1 (Phần lý thuyết)

  Tài liệu giảng dạy môn Vật lý đại cương A1 (Phần lý thuyết)

  Nội dung tài liệu được tổ chức thành 9 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Động học chất điểm, động lực học chất điểm, năng lượng, động lực học cơ hệ và các định luật bảo toàn trong cơ học, vật rắn, cơ học chất lưu, cơ học chất lưu, những cơ sở của thuyết động học phân tử, những nguyên lý cơ bản của nhiệt...

   114 p vlute 26/10/2021 4 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Vật lý đại cương (Dành cho sinh viên ngành Dược)

  Tài liệu giảng dạy môn Vật lý đại cương (Dành cho sinh viên ngành Dược)

  Nội dung giảng dạy môn Vật lý đại cương (Dành cho sinh viên ngành Dược) được tổ chức thành 3 phần, phần điện quang, phần cơ nhiệt và phần thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   99 p vlute 26/10/2021 4 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Vật lý đại cương (Ngành Công nghệ Hóa học)

  Tài liệu giảng dạy môn Vật lý đại cương (Ngành Công nghệ Hóa học)

  Nội dung tài liệu được tổ chức thành 10 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Động học chất điểm, động lực học chất điểm, định luật bảo toàn năng lượng, khí lý tưởng, những nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học, điện trường tĩnh điện, vật dẫn, dòng điện không đổi, từ trường tĩnh, giao thoa và nhiễu xạ ánh...

   113 p vlute 26/10/2021 4 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục kỹ năng sống

  Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục kỹ năng sống

  Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục kỹ năng sống gồm có 4 bài học, cung cấp cho người học những kiến thức về: Một số vấn đề chung về kỹ năng sống; vai trò, tác dụng của giáo dục kỹ năng sống; nguyên tắc, phương pháp giáo dục kỹ năng sống; vận dụng tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p vlute 26/10/2021 4 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê

  Tài liệu giảng dạy môn Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê

  Tài liệu giảng dạy môn Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Xác suất, công thức tính xác suất; biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên; mẫu ngẫu nhiên và các quy luật phân phối; ước lượng tham số tổng thể; kiểm định giả thiết thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p vlute 26/10/2021 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số