• Tập bài giảng Vật lý đại cương 2

  Tập bài giảng Vật lý đại cương 2

  Tập bài giảng gồm 9 chương được chia thành 2 phần Điện từ học và Quang học. Phần Điện từ học gồm các chương: Trường tĩnh điện; vật dẫn; từ trường không đổi; hiện tượng cảm ứng điện từ; trường điện từ. Phần quang học gồm các chương: cơ sở của quang hình học và các đại lượng trắc quang; giao thoa ánh sáng; nhiễu xạ ánh sáng; quang...

   258 p vlute 24/11/2021 15 1

 • Tập bài giảng Quy hoạch tuyến tính

  Tập bài giảng Quy hoạch tuyến tính

  Tập bài giảng Quy hoạch tuyến tính được xây dựng với bố cục gồm 3 chương: Chương 1: Bài toán Quy hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình, Chương 2: Bài toán Quy hoạch tuyến tính đối ngẫu, Chương 3: Bài toán vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   147 p vlute 24/11/2021 12 1

 • Tập bài giảng Hóa học đại cương

  Tập bài giảng Hóa học đại cương

  Nội dung tập bài giảng Hóa học đại cương gồm 2 phần: Phần 1 lý thuyết hóa học đại cương với 7 chương với những nội dung về cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học, Liên kết hoá học và cấu tạo phân tử, Nhiệt động hoá học, Tốc độ phản ứng hoá học, Cân bằng hoá học, Dung dịch, Điện hoá học, Đại cương về...

   229 p vlute 24/11/2021 14 1

 • Tập bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán

  Tập bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán

  Tập bài giảng gồm 5 chương, 2 chương đầu dành cho phần xác suất và 3 chương sau dành cho thống kê toán học. Nội dung cụ thể của từng chương như sau: Chương 1: khái niệm cơ bản về xác suất, chương 2: biến ngẫu nhiên, chương 3: lý thuyết ước lượng, chương 4: lý thuyết kiểm định, chương 5: phân tích hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   162 p vlute 24/11/2021 12 1

 • Tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A2

  Tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A2

  Nội dung tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A2 gồm 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Phép tính vi phân hàm nhiều biến; tích phân hàm số nhiều biến số và ứng dụng; tích phân đường, tích phân mặt và ứng dụng; phương trình vi phân cấp I, II và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   105 p vlute 26/10/2021 42 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A1

  Tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A1

  Tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A1 được tổ chức thành 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Giới hạn của dãy số và hàm số, đạo hàm và vi phân hàm một biến, tích phân hàm một biến số, lý thuyết chuỗi, ma trận, định thức và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   136 p vlute 26/10/2021 84 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học đại cương

  Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học đại cương

  Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học đại cương được tổ chức thành 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Những vấn đề chung của tâm lý học, cơ sở hình thành tâm lý người, sự hình thành và phát triển tâm lý - ý thức, hoạt động nhận thức, đời sống tình cảm - ý chí, sự hình thành và phát triển nhân cách. Mời các bạn cùng...

   140 p vlute 26/10/2021 22 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân A2

  Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân A2

  Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân A2 được tổ chức thành 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Đạo hàm và vi phân của hàm nhiều biến, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt, phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   114 p vlute 26/10/2021 20 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân

  Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân

  Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân được tổ chức thành 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Đạo hàm và vi phân của hàm một biến, tích phân của hàm một biến số, lý thuyết chuỗi, đạo hàm và vi phân của hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   114 p vlute 26/10/2021 17 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý giao tiếp - ứng xử trong công sở

  Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý giao tiếp - ứng xử trong công sở

  Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý giao tiếp - ứng xử trong công sở được tổ chức thành 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Mô tả tổng quan về giao tiếp - ứng xử, các kỹ năng giao tiếp cơ bản, giao tiếp - ứng xử với cấp trên, giao tiếp - ứng xử với đồng nghiệp, giao tiếp - ứng xử với cấp dưới, ứng phó với stress. Mời các...

   134 p vlute 26/10/2021 17 0

 • Tài liệu giảng dạy thực hành Vật lý đại cương A1

  Tài liệu giảng dạy thực hành Vật lý đại cương A1

  Nội dung tài liệu được tổ chức thành 10 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Thực hành sử dụng thước kẹp và panme, xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc toán học và con lắc thuận nghịch, đo gia tốc và hệ số ma sát của vật trên mặt phẳng nghiêng, xác định tỉ trọng của chất lỏng, xác định nhiệt dung riêng của vật...

   50 p vlute 26/10/2021 25 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Vật lý đại cương A1 (Phần lý thuyết)

  Tài liệu giảng dạy môn Vật lý đại cương A1 (Phần lý thuyết)

  Nội dung tài liệu được tổ chức thành 9 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Động học chất điểm, động lực học chất điểm, năng lượng, động lực học cơ hệ và các định luật bảo toàn trong cơ học, vật rắn, cơ học chất lưu, cơ học chất lưu, những cơ sở của thuyết động học phân tử, những nguyên lý cơ bản của nhiệt...

   114 p vlute 26/10/2021 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số