• Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Giáo dục học đại cương trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Giáo dục là hiện tượng xã hội đặc biệt, giáo dục học là một khoa học, giáo dục và sự phát triển nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p vlute 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Giáo dục học đại cương" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân, nguyên lý giáo dục và con đường giáo dục, người giáo viên Xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p vlute 25/11/2022 4 0

 • Giáo trình Giáo dục học tiểu học I: Phần 1 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Phó Đức Hòa

  Giáo trình Giáo dục học tiểu học I: Phần 1 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Phó Đức Hòa

  Phần 1 của giáo trình "Giáo dục học tiểu học I" cung cấp cho học viên những nội dung về: cơ sở chung của giáo dục tiểu học; giáo dục học là một khoa học; giáo dục và sự phát triển nhân cách; mục đích và nhiệm vụ của giáo dục tiểu học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p vlute 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Giáo dục học tiểu học I: Phần 2 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Phó Đức Hòa

  Giáo trình Giáo dục học tiểu học I: Phần 2 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Phó Đức Hòa

  Phần 2 của giáo trình "Giáo dục học tiểu học I" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: lí luận dạy học tiểu học; quá trình dạy học tiểu học; nguyên tắc dạy học tiểu học; nội dung dạy học tiểu học; phương pháp dạy học tiểu học; các hình thức tổ chức dạy học tiểu học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   195 p vlute 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Giáo dục học tiểu học II (In lần thứ bảy): Phần 1 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp

  Giáo trình Giáo dục học tiểu học II (In lần thứ bảy): Phần 1 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp

  Phần 1 của giáo trình "Giáo dục học tiểu học II" trình bày 3 chương đầu, cung cấp cho học viên những nội dung về: quá trình giáo dục tiểu học; nguyên tắc giáo dục tiểu học; nhiệm vụ và nội dung giáo dục tiểu học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p vlute 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Giáo dục học tiểu học II (In lần thứ bảy): Phần 2 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp

  Giáo trình Giáo dục học tiểu học II (In lần thứ bảy): Phần 2 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp

  Phần 2 của giáo trình "Giáo dục học tiểu học II" trình bày 2 chương tiếp theo, cung cấp cho học viên những nội dung về: phương pháp giáo dục tiểu học; hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p vlute 25/11/2022 1 0

 • Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1 Một số khái niệm ban đầu về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục gồm các nội dung chính như sau: Về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục; một số khái niệm ban đầu về thống kê và khái quát về trắc nghiệm cổ điển. Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p vlute 25/11/2022 1 0

 • Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 2

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 2

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1 Một số khái niệm ban đầu về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục gồm các nội dung chính như sau: Về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục; một số khái niệm ban đầu về thống kê và khái quát về trắc nghiệm cổ điển. Mời các bạn cùng tham khảo!

   211 p vlute 25/11/2022 1 0

 • Tài liệu bồi dưỡng giáo viên tiểu học: Dạy học toán ở tiểu học theo hướng tiếp cận phẩm chất và năng lực

  Tài liệu bồi dưỡng giáo viên tiểu học: Dạy học toán ở tiểu học theo hướng tiếp cận phẩm chất và năng lực

  Ngoài phần mở đầu và tài liệu tham khảo, nội dung tài liệu gồm có 2 chương như sau: Chương 1 định hướng phát triển phẩm chất & năng lực; chương 2 một mô hình dạy học nhắm đến mục tiêu tiếp cận, phát triển phẩm chất & năng lực: dạy học tích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p vlute 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm trình bày các nội dung: Nhập môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, tâm lý học lứa tuổi thiếu niên, tâm lý học tuổi thanh niên học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p vlute 21/10/2022 9 0

 • Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 2

  Phần 2 giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm trình bày các nội dung: Tâm lý học dạy học, tâm lý học giáo dục đạo đức, tâm lý học nhân cách giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p vlute 21/10/2022 9 0

 • Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 1

  Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xã hội học giáo dục" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số vấn đề chung của xã hội học và xã hội học giáo dục, giáo dục và hệ thống xã hội, hệ thống giáo dục và nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p vlute 21/10/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số