• Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 2

  Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Xã hội học giáo dục giới thiệu tới người đọc các nội dung: Xã hội hóa cá nhân, xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, nhóm học sinh, sinh viên; nghề giáo viên và nhà giáo, phương pháp nghiên cứu xã hội học giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p vlute 21/10/2022 7 0

 • Ebook Giao tiếp sư phạm: Phần 1

  Ebook Giao tiếp sư phạm: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giao tiếp sư phạm" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những vấn đề lý luận về giao tiếp, giao tiếp sư phạm giữa giáo viên và học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p vlute 21/10/2022 4 0

 • Ebook Giao tiếp sư phạm: Phần 2

  Ebook Giao tiếp sư phạm: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Giao tiếp sư phạm" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kỹ năng giao tiếp sư phạm và hình thành năng lực giao tiếp sư phạm, giao tiếp sư phạm giữa giáo viên với các đối tượng khác trong trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p vlute 21/10/2022 4 0

 • Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 1

  Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục" trình bày các nội dung: Tổng quan cách nghiên cứu, viết các bài trắc nghiệm dùng ở lớp học, sử dụng các bài trắc nghiệm dùng ở lớp học để giảng dạy và đánh giá, những khái niệm định lượng cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p vlute 21/10/2022 7 0

 • Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 2

  Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục" trình bày các nội dung: Dự báo thành tích học tập trong tương lai, độ giáo trị và độ tin cậy của các bài trắc nghiệm, trắc nghiệm về năng lực và thành quả học tập,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p vlute 21/10/2022 4 0

 • Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên): Phần 1

  Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên): Phần 1

  Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên) thuộc học phần nằm trong mô đun Tiếng Việt - Văn học và phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học. Học phần gồm có 5 chủ đề, trong phần 1 của giáo trình sau đây sẽ trình bày 2 chủ đề, đó là: Chủ đề 1 hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam đã học ở Trung học phổ thông, chủ đề 2...

   103 p vlute 21/10/2022 5 0

 • Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên): Phần 2

  Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên): Phần 2

  Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên): Phần 2 gồm có 3 chủ đề như sau: Chủ đề 3 văn học dân gian Việt Nam, chủ đề 4 văn học thiếu nhi Việt Nam, chủ đề 5 văn học nước ngoài trong chương trình Tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p vlute 21/10/2022 6 0

 • Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) - Phần 2 – NXB ĐH Quốc Gia

  Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) - Phần 2 – NXB ĐH Quốc Gia

  Tiếp nối phần 1 của cuốn Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 với các nội dung chính được trình bày như: Đoản ngữ (tổ hợp từ trong một trung tâm);... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho những bạn đang theo học ngành ngôn ngữ học.

   252 p vlute 10/09/2022 32 0

 • Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) - Phần 1 – NXB ĐH Quốc Gia

  Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) - Phần 1 – NXB ĐH Quốc Gia

  Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) - Phần 1 – NXB ĐH Quốc Gia có nội dung phong phú về học thuật, có lý lý luận ngôn ngữ học hiện đại, xuất phát từ thực tiễn của tiếng Việt. Với các vấn đề chính được trình bày như sau: Tiếng, từ ghép. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   138 p vlute 10/09/2022 32 0

 • Ebook 99 phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt

  Ebook 99 phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt

  Cuốn sách "99 phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt" gồm 2 chương, trong đó chương 1 trình bày về các phương tiện tu từ tiếng Việt như: phương tiện tu từ từ vựng, phương tiện tu từ ngữ nghĩa, phương tiện tu từ cú pháp, phương tiện tu từ văn bản và phương tiện ngữ âm của phong cách học. Chương 2 trình bày về các biện pháp tu từ tiếng...

   246 p vlute 10/09/2022 45 0

 • Ebook Ngữ âm tiếng Việt: Phần 1

  Ebook Ngữ âm tiếng Việt: Phần 1

  Ebook Ngữ âm tiếng Việt: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ngữ âm học và âm vị học, vị trí của vấn đề âm tiết trong việc nghiên cứu ngữ âm tiếng Việt, những nét khác biệt của thanh điệu, đặc trưng ngữ âm tổng quát của các âm đầu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài...

   170 p vlute 10/09/2022 34 0

 • Ebook Ngữ âm tiếng Việt: Phần 2

  Ebook Ngữ âm tiếng Việt: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ngữ âm tiếng Việt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các âm vị làm âm điệu, các biến thể của âm vị, sự phân bố của các âm chính sau âm đệm, quy luật phân bố của các âm cuối sau âm chính, chức năng của chữ viết. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. (Bạn đọc có thể tìm...

   192 p vlute 10/09/2022 22 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số