• Giáo trình Công nghệ các sản phẩm sữa: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ các sản phẩm sữa: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ các sản phẩm sữa: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sữa nguyên liệu; Thành phần hóa học của sữa; Một số tính chất đặc trưng của sữa; Một số yếu tố ảnh hưởng tới thành phần và chất lượng của sữa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   80 p vlute 29/01/2023 38 0

 • Giáo trình Công nghệ các sản phẩm sữa: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ các sản phẩm sữa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Công nghệ các sản phẩm sữa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Công nghệ các sản phẩm sữa; Công nghệ sữa tươi uống; Công nghệ sản xuất kem; Công nghệ các sản phẩm lên men; Công nghệ sản xuất pho mát; Công nghệ sản xuất bơ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   128 p vlute 29/01/2023 69 0

 • Ebook Ứng dụng enzyme trong công nghiệp thực phẩm: Phần 1

  Ebook Ứng dụng enzyme trong công nghiệp thực phẩm: Phần 1

  Cuốn sách "Ứng dụng enzyme trong công nghiệp thực phẩm" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những ứng dụng truyền thống của enzyme trong công nghiệp thực phẩm; Enzyme trong công nghiệp sản xuất bánh; Enzyme trong công nghiệp chế biến rau quả; Enzyme trong công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ sữa; Enzyme trong công nghiệp lên men bia;... Mời các bạn cùng...

   90 p vlute 29/01/2023 42 3

 • Ebook Ứng dụng enzyme trong công nghiệp thực phẩm: Phần 2

  Ebook Ứng dụng enzyme trong công nghiệp thực phẩm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Ứng dụng enzyme trong công nghiệp thực phẩm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ứng dụng mới của enzyme trong công nghiệp thực phẩm; Ứng dụng enzyme tạo liên kết ngang để cải thiện cấu trúc và đặc tính khác của thực phẩm; Biến tính whey protein và các chất thay thế chất béo; Sản xuất các peptide có...

   192 p vlute 29/01/2023 29 2

 • Ebook Food engineering handbook: Food engineering fundamentals - Theodoros Varzakas, Constantina Tzia

  Ebook Food engineering handbook: Food engineering fundamentals - Theodoros Varzakas, Constantina Tzia

  This handbook provides a stimulating and up-to-date review of fundamental food engineering phenomena. An in-depth coverage of the major technologies compared with the broader coverage of others will be the deciding factor for would-be purchasers or academics considering prescribing the book as a food engineering textbook. It addresses the basic principles of food engineering methods used in food processing operations around the world. While it...

   596 p vlute 09/12/2022 30 1

 • Ebook Kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch mô nhỏ: Tài liệu kỹ thuật cho rau quả và hoa cây cảnh

  Ebook Kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch mô nhỏ: Tài liệu kỹ thuật cho rau quả và hoa cây cảnh

  Ebook Kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch mô nhỏ: Tài liệu kỹ thuật cho rau quả và hoa cây cảnh gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: Thu hoạch và chuẩn bị tiêu thụ sản phẩm; Chương 2: Xử lý đặc biệt đối với rau ăn rễ và dạng bầu; Chương 3: các công đoạn xử lý trong khu vực đóng gói; Chương 4: Bao gói và vật liệu bao gói; Chương 5:...

   210 p vlute 09/12/2022 34 0

 • Ebook Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau quả: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau quả: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau quả: Phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chương 4 Nguyên liệu rau quả, chương 5 quy trình chế biến đồ hộp rau quả, chương 6 rau quả lạnh đông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   211 p vlute 09/12/2022 30 0

 • Ebook Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau, quả: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau, quả: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau, quả: Phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 các phương pháp cất giữ sản phẩm, chương 2 bao bì đồ hộp, chương 3 các quá trình cơ bản trong sản xuất đồ hộp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   213 p vlute 09/12/2022 28 0

 • Handbook of vegetables and vegetable processing

  Handbook of vegetables and vegetable processing

  Handbook of vegetables and vegetable processing presents the following content: Part I Biology, biochemistry, nutrition, microbiology, and genetics; Part II Postharvest technology and storage systems; Part III Processing and packaging of vegetables; Part IV Product and food plant safety and HACCP; Part V Commodity processing.

   788 p vlute 09/12/2022 31 1

 • Ebook Công nghệ bảo quản - chế biến nông sản sau thu hoạch (Tập II) – TS. Trần Văn Chương

  Ebook Công nghệ bảo quản - chế biến nông sản sau thu hoạch (Tập II) – TS. Trần Văn Chương

  Ebook Công nghệ bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch (Tập II) gồm có 4 phần với những nội dung chính như sau: Phần một: thu hái, chế biến chè; phần hai: công nghệ chế biến cà phê quy mô nhỏ; phần ba: thu hoạch, sơ chế và bảo quản lạc, đậu, đỗ; phần bốn: thu hái, vận chuyển, bảo quản và chế biến một số loại quả.

   91 p vlute 09/12/2022 36 1

 • Ebook Statistical principles in experimental - B. J. WINER

  Ebook Statistical principles in experimental - B. J. WINER

  Ebook Statistical principles in experimental presents the following content: Chapter 1 basic concepts in statistical inference; chapter 2 testing hypotheses about means and variances; chapter 3 design and analysis of single-factor experiments; chapter 4 single-factor experiments having repeated measures on the same elements; chapter 5 design and analysis of factorial experiments; chapter 6 factorial experiments-computational procedures and...

   687 p vlute 09/12/2022 22 0

 • Ebook Modern experimental design - Thomas P. Ryan

  Ebook Modern experimental design - Thomas P. Ryan

  Ebook Modern experimental design presents the following content: Chapter 1 introduction; chapter 2 completely randomized design; chapter 3 designs that incorporate extraneous (blocking) factors; chapter 4 full factorial designs with two levels; chapter 5 fractional factorial designs with two levels; chapter 6 designs with more than two levels; chapter 7 nested designs; chapter 8 robust designs; chapter 9 split-unit, split-lot, and related...

   620 p vlute 09/12/2022 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số