• Ebook Experimental design and data analysis for biologists - Gerry P. Quinn, Michael J. Keough

  Ebook Experimental design and data analysis for biologists - Gerry P. Quinn, Michael J. Keough

  Ebook Experimental design and data analysis for biologists presents the following content: Chapter 1 introduction; chapter 2 estimation; chapter 3 hypothesis testing; chapter 4 graphical exploration of data; chapter 5 correlation and regression; chapter 6 multiple and complex regression; chapter 7 design and power analysis; chapter 8 comparing groups or treatments – analysis of variance; chapter 9 multifactor analysis of variance; chapter 10...

   557 p vlute 09/12/2022 23 0

 • Ebook Food processing handbook - James G. Brennan

  Ebook Food processing handbook - James G. Brennan

  Food processing handbook presents the following content: Chapter 1 postharvest handling and preparation of foods for processing; chapter 2 thermal processing; chapter 3 evaporation and dehydration; chapter 4 freezing; chapter 5 irradiation; chapter 6 high pressure processing; chapter 7 pulsed electric field processing, power ultrasound and other emerging technologies; chapter 8 baking, extrusion and frying; chapter 9 packaging; chapter 10...

   602 p vlute 09/12/2022 25 1

 • Ebook Focus on food engineering - Robert J. Shreck

  Ebook Focus on food engineering - Robert J. Shreck

  Ebook Focus on food engineering presents topical research in the study of food engineering, including: ozone technology in the food industry; current trends in drying and dehydration of foods; strategies for extending the shelf-life of foods using antimicrobial edible films; developments in high-pressure food processing; as well as tempering and polymorphism during chocolate manufacture.

   479 p vlute 09/12/2022 25 1

 • Ebook Độc tố học và an toàn thực phẩm

  Ebook Độc tố học và an toàn thực phẩm

  Cuốn sách Độc tố học và an toàn thực phẩm được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức về độc tố học trong thực phẩm và sự ảnh hưởng của các độc tố trong thực phẩm đối với sức khỏe của con người và môi trường. Cuốn sách gồm có 2 phần với 17 chương, trong đó phần thứ nhất trình bày các dạng thức của các chất...

   399 p vlute 09/12/2022 34 1

 • Ebook Fennema's food chemistry (Fourth edition) - Srinivasan Damodaran, Kirk L. Parkin, Owen R. Fennema

  Ebook Fennema's food chemistry (Fourth edition) - Srinivasan Damodaran, Kirk L. Parkin, Owen R. Fennema

  Ebook Fennema's food chemistry (Fourth edition) presents the following content: Chapter 1 introduction to food chemistry; chapter 2 water and ice; chapter 3 carbohydrates; chapter 4 lipids; chapter 5 amino acids, peptides, and proteins; chapter 6 enzymes; chapter 7 vitamins; chapter 8 minerals; chapter 9 colorants; chapter 10 flavors; chapter 11 food additives; chapter 12 bioactive substances: nutraceuticals and toxicants; chapter 13 dispersed...

   1158 p vlute 09/12/2022 10 0

 • Ebook Food Chemistry (4th revised and extended ed) - H.-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle

  Ebook Food Chemistry (4th revised and extended ed) - H.-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle

  The main contents of ebook Food Chemistry (4th revised and extended ed) include all of the following: Chapter 0 Water; Chapter 1 Amino Acids, Peptides, Proteins; Chapter 2 Enzymes; Chapter 3 Lipids; Chapter 4 Carbohydrates; Chapter 5 Aroma Compounds; Chapter 6 Vitamins; Chapter 7 Minerals; Chapter 8 Food Additives; Chapter 9 Food Contamination; Chapter 10 Milk and Dairy Products; Chapter 11 Eggs; Chapter 12 Meat; Chapter 13 Fish, Whales,...

   1114 p vlute 09/12/2022 12 1

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1) - Phần 1

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1) - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: kiến thức chung để tính toán và thiết kế máy sản xuất thực phẩm; cấu tạo và phân loại máy sản xuất thực phẩm; yêu cầu cơ bản đối với máy sản xuất thực phẩm; những vật liệu đặc biệt dùng để chế tạo thiết bị sản...

   84 p vlute 25/11/2022 30 1

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1) - Phần 2

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1) - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: máy để phân riêng sản phẩm thực phẩm lỏng; máy để phân riêng huyền phù thực phẩm phân tán thô; những máy ly tâm dùng trong sản xuất thực phẩm; cơ sở vật lý và tính toán quá trình ly tâm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p vlute 25/11/2022 26 1

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2) - Phần 1

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2) - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: máy để phân riêng từng chiếc sản phẩm thực phẩm dẻo và máy để cắt chúng; máy xay xát và đánh bóng sản phẩm thực phẩm dạng hạt rời; máy để nghiền sản phẩm thực phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p vlute 25/11/2022 29 1

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2) - Phần 2

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2) - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: máy để trộn sản phẩm thực phẩm rời; những máy vỏ quay để gia công cơ, nhiệt và hóa học sản phẩm thực phẩm rời; những máy để trộn sản phẩm thực phẩm dẻo (dạng bột nhào); máy để khuấy trộn sản phẩm thực phẩm...

   76 p vlute 25/11/2022 23 1

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3) - Phần 1

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3) - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: máy để ép sản phẩm thực phẩm và thức ăn gia súc; cơ sở tính toán bản mỏng, khuôn cối và vít đẩy của máy ép; lý thuyết chung về uốn bản tròn chịu tải trọng đối xứng; tính toán vít đẩy của máy ép;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p vlute 25/11/2022 36 1

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3) - Phần 2

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3) - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những máy định lượng các cấu tử sản phẩm thực phẩm; những máy để phân lượng sản phẩm thực phẩm lỏng; những máy để rửa bao bì sản phẩm thực phẩm lỏng; khái niệm cơ bản về cân bằng máy sản xuất thực phẩm;......

   93 p vlute 25/11/2022 26 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số