• Bài giảng Kỹ thuật phân tách tế bào động vật

  Bài giảng Kỹ thuật phân tách tế bào động vật

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Kỹ thuật phân tách tế bào động vật sau đây để bổ sung thêm các kiến thức về phân tách tế bào, ứng dụng của phân tách tế bào, đặc điểm sinh lý và sinh hóa bề mặt tế bào,... Với các bạn chuyên ngành Sinh học thì đây là tài liệu hữu ích.

   50 p vlute 25/11/2016 346 2

 • Bài giảng Kỹ thuật cấy chuyền và tạo dòng tế bào động vật

  Bài giảng Kỹ thuật cấy chuyền và tạo dòng tế bào động vật

  Bài giảng Kỹ thuật cấy chuyền và tạo dòng tế bào động vật nêu lên một số kỹ thuật nuôi cấy tế bào, cấy chuyền, tạo dòng tế bào. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này, với các bạn chuyên ngành Sinh học thì đây là tài liệu hữu ích.

   36 p vlute 25/11/2016 445 2

 • Bài giảng Các quy luật sinh thái học

  Bài giảng Các quy luật sinh thái học

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Các quy luật sinh thái học" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: sơ lược, các quy luật, tác động của nhân tố sinh thái, cơ chế hoạt động của hệ sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cụ thể trong bài giảng này.

   5 p vlute 25/11/2016 352 1

 • Bài giảng Sinh thái học - TS. Trần Thị Thúy Nhàn

  Bài giảng Sinh thái học - TS. Trần Thị Thúy Nhàn

  Bài giảng Sinh thái học trình bày các nội dung về sinh thái học cá thể, quần thể sinh vật, quần xã sinh vật, hệ sinh thái. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Sinh học.

   47 p vlute 25/11/2016 517 2

 • Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 3: Sinh vật học côn trùng (tt)

  Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 3: Sinh vật học côn trùng (tt)

  Bài giảng "Côn trùng đại cương 1 - Chương 3: Sinh vật học côn trùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình phát triển và biến thái của côn trùng, một số khái niệm về chu kỳ phát triển cá thể côn trùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p vlute 25/11/2016 451 1

 • Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 3: Sinh vật học côn trùng

  Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 3: Sinh vật học côn trùng

  Bài giảng "Côn trùng đại cương 1 - Chương 3: Sinh vật học côn trùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, các phương thức sinh sản của côn trùng, quá trình phát triển và biến thái của côn trùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p vlute 25/11/2016 513 1

 • Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 2: Hình thái học côn trùng

  Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 2: Hình thái học côn trùng

  Bài giảng "Côn trùng đại cương 1 - Chương 2: Hình thái học côn trùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, cấu tạo khái quát cơ thể côn trùng, cấu tạo chi tiết từng phần cơ thể côn trùng, chi phụ của đầu côn trùng,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vlute 25/11/2016 1257 1

 • Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng "Côn trùng đại cương 1 - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về côn trùng học đại cương; vị trí phân loại và đặc điểm chung lớp côn trùng, vai trò của côn trùng đối với tự nhiên và con người,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p vlute 25/11/2016 477 1

 • Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 2: Phần ngực

  Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 2: Phần ngực

  Bài giảng "Côn trùng đại cương 1 - Chương 2: Phần ngực" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo ngực côn trùng, chân bán hút, chân vồ mồi, chân kẹp leo, phần bụng côn trùng, da côn trùng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p vlute 25/11/2016 280 1

 • Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 4: Phân loại côn trùng đến Bộ

  Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 4: Phân loại côn trùng đến Bộ

  Bài giảng "Côn trùng đại cương 1 - Chương 4: Phân loại côn trùng đến Bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa môn phân loại côn trùng, hệ thống và phương pháp phân loại côn trùng; hệ thống phân loại các Bộ, Họ côn trùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p vlute 25/11/2016 676 1

 • Bài giảng Vi sinh thực phẩm - Nguyễn Minh Hiền

  Bài giảng Vi sinh thực phẩm - Nguyễn Minh Hiền

  Bài giảng Vi sinh thực phẩm do tác giả Nguyễn Minh Hiền biên soạn gồm có 12 chương. Cung cấp cho người học những nội dung kiến thức chủ yếu như: Đại cương về vi sinh vật, virus, dinh dưỡng và nuôi cấy vi sinh vật, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật, cơ chế chính của quá trình trao đổi chất,...và các nội dung liên quan khác....

   219 p vlute 25/11/2016 391 4

 • Bài giảng môn học: Vi sinh vật thực phẩm

  Bài giảng môn học: Vi sinh vật thực phẩm

  Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, bài giảng môn học "Vi sinh vật thực phẩm" giới thiệu đến các bạn những nội dung về các phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật thực phẩm, ảnh hưởng của các yếu tố của thực phẩm đến sự phát triển của vi sinh vật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   105 p vlute 25/11/2016 290 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số