• Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 2: Hình thái học côn trùng

  Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 2: Hình thái học côn trùng

  Bài giảng "Côn trùng đại cương 1 - Chương 2: Hình thái học côn trùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, cấu tạo khái quát cơ thể côn trùng, cấu tạo chi tiết từng phần cơ thể côn trùng, chi phụ của đầu côn trùng,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vlute 25/11/2016 1359 1

 • Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng: Kỹ thuật vi sinh cơ bản - GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng: Kỹ thuật vi sinh cơ bản - GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng về Kỹ thuật vi sinh cơ bản do GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến biên soạn trình bày về các bước chuẩn bị thực hành; các nội dung kỹ thuật thực hành như kỹ thuật cấy, phân lập, nhuộm Gram soi tiêu bản. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vlute 31/03/2017 1022 2

 • Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng: Quan sát trứng và ấu trùng giun sán - GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng: Quan sát trứng và ấu trùng giun sán - GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng Quan sát trứng và ấu trùng giun sán do GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến biên soạn trình bày nội dung quan sát trứng và ấu trùng các loại giun như giun đũa, giun kim, giun tóc, giun móc, giun lươn. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p vlute 31/03/2017 851 1

 • Bài giảng Vi sinh vật học đại cương (Microbiologie): Chương 1 - PGS. TS. Nguyễn Bá Hiên

  Bài giảng Vi sinh vật học đại cương (Microbiologie): Chương 1 - PGS. TS. Nguyễn Bá Hiên

  Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về hình thái, cấu tạo của các nhóm vi sinh vật. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Hình thái cấu tạo của vi khuẩn, cấu tạo tế bào vi khuẩn,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p vlute 22/12/2016 809 2

 • Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 4: Phân loại côn trùng đến Bộ

  Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 4: Phân loại côn trùng đến Bộ

  Bài giảng "Côn trùng đại cương 1 - Chương 4: Phân loại côn trùng đến Bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa môn phân loại côn trùng, hệ thống và phương pháp phân loại côn trùng; hệ thống phân loại các Bộ, Họ côn trùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p vlute 25/11/2016 725 1

 • Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng: Tiết túc - GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng: Tiết túc - GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng về Tiết túc do GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến biên soạn trình bày nội dung chi tiết về các loại tiết túc như vé, chí, bọ chét, muỗi,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p vlute 31/03/2017 712 1

 • Bài giảng Công nghệ tế bào gốc - ThS. Phạm Lê Bửu Trúc

  Bài giảng Công nghệ tế bào gốc - ThS. Phạm Lê Bửu Trúc

  Sau đây là bài giảng Công nghệ tế bào gốc do ThS. Phạm Lê Bửu Trúc biên soạn. Bài giảng cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm tế bào gốc, các loại tế bào gốc, tiềm năng ứng dụng tế bào gốc, bảo quản tế bào gốc, đạo lí sinh học trong nghiên cứu, và ứng dụng tế bào gốc.

   38 p vlute 22/12/2016 678 1

 • Bài giảng Chương IV: Sự biến dưỡng protein và amino acid

  Bài giảng Chương IV: Sự biến dưỡng protein và amino acid

  Bài giảng Chương IV: Sự biến dưỡng protein và amino acid trình bày về vai trò và đặc điểm của biến dưỡng protein, sự tiêu hóa protein và hấp thu amino acid, biến dưỡng trung gian của amino acid, quá trình sinh tổng hợp của protein, rối loạn biến dưỡng protein.

   28 p vlute 24/03/2017 644 1

 • Bài giảng Tin sinh học đại cương - Chương 1: Giới thiều về Tin sinh học

  Bài giảng Tin sinh học đại cương - Chương 1: Giới thiều về Tin sinh học

  Bài giảng Tin sinh học đại cương - Chương 1: Giới thiều về tin sinh học giúp các bạn hiểu rõ hơn về lịch sử, định nghĩa, sự cần thiết, một số khái niệm cơ bản. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   54 p vlute 31/03/2017 584 1

 • Bài giảng Động vật nguyên sinh (Protozoa)

  Bài giảng Động vật nguyên sinh (Protozoa)

  Vị trí của động vật nguyên sinh trong giới động vật, vai trò và ảnh hưởng, động vật nguyên sinh có lông bơi, động vật nguyên sinh có roi bơi,... là những nội dung chính trong bài giảng "Động vật nguyên sinh - Protozoa". Mời các bạn nắm bắt nội dung chi tiết bài giảng.

   25 p vlute 24/03/2017 574 1

 • Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 3: Sinh vật học côn trùng

  Bài giảng Côn trùng đại cương 1 - Chương 3: Sinh vật học côn trùng

  Bài giảng "Côn trùng đại cương 1 - Chương 3: Sinh vật học côn trùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, các phương thức sinh sản của côn trùng, quá trình phát triển và biến thái của côn trùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p vlute 25/11/2016 564 1

 • Bài giảng Sinh thái học - TS. Trần Thị Thúy Nhàn

  Bài giảng Sinh thái học - TS. Trần Thị Thúy Nhàn

  Bài giảng Sinh thái học trình bày các nội dung về sinh thái học cá thể, quần thể sinh vật, quần xã sinh vật, hệ sinh thái. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Sinh học.

   47 p vlute 25/11/2016 564 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số