Bài giảng Sinh học phân tử: Nhập môn Sinh học phân tử - Nguyễn Thị Ngọc Yến

Bài giảng Sinh học phân tử: Nhập môn Sinh học phân tử cung cấp cho người học một số kiên thức như: Lược sử phát triển sinh học phân tử, luân chuyển thông tin trong sinh vật, các phương pháp sinh học phân tử. Mời các bạn tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook