• Bài giảng Cơ học máy: Chương 8 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 8 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy - Chương 8: Chi tiết máy ghép. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm chung, mối ghép then và then hoa (mối ghép hàn, mối ghép then hoa), mối ghép ren, vật liệu và ứng suất cho phép,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p vlute 24/10/2020 3 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 10 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 10 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy - Chương 10: Bộ truyền đai. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các khái niệm về bộ truyền đai, vật liệu và kết cấu đai, thông số hình học, vận tốc và tỉ số truyền, lực và ứng suất trong bộ truyền đai,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p vlute 24/10/2020 3 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 9 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 9 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 9: Hệ thống truyền dẫn cơ khí trong máy. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Chức năng yêu cầu phân loại, hộp giảm tốc, các bộ truyền có chi tiết trung gian, hộp tốc độ, truyền động vô cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vlute 24/10/2020 3 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy - Chương 2: Cơ sở tính toán theo độ bền và độ cứng. Chương này trình bày các kiến thức: Khái niệm, điều kiện cân bằng của hệ lực, đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, vẽ biểu đồ nội lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vlute 24/10/2020 2 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 1 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 1 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy - Chương 1: Quá trình và phương pháp thiết kế máy. Chương này trình bày các kiến thức: Khái niệm thiết kế máy, cơ cấu và máy, các phương pháp thiết kế, máy tính hỗ trợ thiết kế, hệ đơn vị trong thiết kế máy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vlute 24/10/2020 2 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Giới thiệu môn học - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Giới thiệu môn học - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy chương giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   12 p vlute 24/10/2020 3 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy - Chương 3: Cấu tạo máy. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Cấu tạo cơ cấu, bậc tự do của cơ cấu, chuỗi động, cơ cấu và máy; tính bậc tự do của cơ cấu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p vlute 24/10/2020 2 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 11 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 11 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy - Chương 11: Bộ truyền xích. Chương này cung cấp cho người học các khái niệm chung về bộ truyền xích, kết cấu xích ống con lăn, thông số hình học bộ truyền xích, động học truyền động xích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 24/10/2020 3 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Hùng

  Chương 4 - Phân tích động học cơ cấu. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Đại cương về phân tích động học cơ cấu, phân tích động học bằng phương pháp đồ thị, phân tích động học bằng phương pháp giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vlute 24/10/2020 3 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 5 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 5 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 5 - Phân tích lực cơ cấu. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phân loại lực, điều kiện tĩnh định, xác định áp lực khớp động, tính lực trên khâu dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vlute 24/10/2020 4 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 6: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp. Chương này trình bày đại cương về cơ cấu phẳng toàn khớp thấp, cơ cấu 4 khâu bản lề và các biến thể, đặc điểm động học cơ cấu 4 khâu bản lề, đặc điểm động học cơ cấu biến thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vlute 24/10/2020 3 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 12 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 12 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 12: Bộ truyền bánh răng. Chương này cung cấp cho người học các khái niệm chung về bộ truyền bánh răng, thông số hình học bánh răng trụ, lực tác dụng và tải trọng tính, hiệu suất của bộ truyền bánh răng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p vlute 24/10/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số