• Bài giảng Đồ họa máy tính: Giới thiệu môn học - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Giới thiệu môn học - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Giới thiệu môn học go Ma Thị Châu biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, các ứng dụng của môn học trong cuộc sống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p vlute 24/02/2021 3 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Các thuật toán cắt xén (Clipping) - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Các thuật toán cắt xén (Clipping) - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Các thuật toán cắt xén (Clipping)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khung nhìn trong 2D, chấp nhận đơn giản, loại bỏ đơn giản, thuật toán Cohen-Sutherland, mã Cohen-Sutherland 2D,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p vlute 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Mô hình hóa đối tượng - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Mô hình hóa đối tượng - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Mô hình hóa đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Vẽ kỹ thuật, thể hiện bề mặt thông qua đa giác, xấp xỉ bất cứ hình nào bằng các tam giác, lưu trữ đa giác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p vlute 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Các khái niệm đồ họa máy tính - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Các khái niệm đồ họa máy tính - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Các khái niệm đồ họa máy tính cung cấp cho người học các khái niệm sử dụng trong đồ họa máy tính như: Quét mành đan xen, tọa độ, hệ trục tọa độ, các luồng xử lý đồ họa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p vlute 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Phép chiếu - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Phép chiếu - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Phép chiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số hệ tọa độ, các phép chiếu, chiếu phối cảnh, các phép chiếu phối cảnh, phép chiếu 1 điểm, cơ sở toán học của phép chiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p vlute 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Vẽ đường thẳng và đường tròn - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Vẽ đường thẳng và đường tròn - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Vẽ đường thẳng và đường tròn bo gồm các kiến thức về hướng tới một đường thẳng lý tưởng, đường thẳng đơn giản, thuật toán Bresenham, quan sát các đường thẳng, kiểm tra một điểm nằm ở phía nào của đường thẳng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vlute 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Các thuật toán mành hóa - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Các thuật toán mành hóa - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Các thuật toán mành hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thuật toán tô phủ, thuật toán tô phủ của Smith, thuật toán tô phủ của Fishkin, thuật toán đường quét,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vlute 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, các phép biến đổi, co dãn 2D theo gốc tọa độ, nhiều phép biến đổi cùng lúc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p vlute 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Xác định mặt hiện - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Xác định mặt hiện - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Xác định mặt hiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự hữu hình của các đối tượng cơ bản, vấn đề hữu hình, các thuật toán mặt hiện, loại bỏ mặt quay vào trong, thuật toán ưu tiên theo danh sách Schumacker,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p vlute 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Đường cong và bề mặt II - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Đường cong và bề mặt II - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Đường cong và bề mặt II" cung cấp cho người học các kiến thức: Bề mặt cong, bề mặt cong Bézier, kiểm soát hình dạng của bề mặt, các bề mặt tròn xoay, các bề mặt tròn xoay, các bề mặt song tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vlute 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Đường cong và bề mặt I - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Đường cong và bề mặt I - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Đường cong và bề mặt I" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn các đối tượng cong, mô tả một đường cong và bề mặt, bài toán xấp xỉ tổng quát, một số ràng buộc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p vlute 24/02/2021 3 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Ánh sáng - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Ánh sáng - Ma Thị Châu (2017)

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Ánh sáng" bao gồm các nội dung: Màu sắc, khoảng phổ nhìn thấy, mô hình ánh sáng – ilumination model, phân loại mô hình ánh sáng, mô hình ánh sáng cục bộ, các loại phản quang, khuyếch tán hoàn hảo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p vlute 24/02/2021 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số