• Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 20 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 20 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 20 trình bày các tội phạm xâm hại sở hữu nhằm cung cấp công cụ để nhận diện các hành vi phạm tội, từ đó sinh viên biết áp dụng để giải các bài tập tình huống.

   49 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 22 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 22 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 22 trình bày các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhằm cung cấp công cụ để định tội danh đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sử dụng công cụ đó để giải quyết các tình huống cụ thể.

   63 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 23 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 23 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 23 các vấn đề tội phạm về môi trường nhằm cung cấp cho học viên công cụ để nhận diện các tội phạm về môi trường, từ đó áp dụng để giải quyết các tình huống cụ thể.

   29 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 24 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 24 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 24 trình bày các tội phạm về ma tuý nhằm mục tiêu cung cấp công cụ để nhận diện các tội phạm về ma tuý, giải quyết các tình huống cụ thể, giáo dục sinh viên nói "không" với ma tuý.

   29 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 25 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 25 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 25 trình bày các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng nhằm mục tiêu cung cấp công cụ để nhận diện các hành vi phạm tội xâm phạm an toàn công cộng, xâm phạm an toàn công cộng, giải quyết các tình huống cụ thể.

   98 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 26- ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 26- ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 26 trình bày các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhằm mục tiêu cung cấp công cụ để định tội danh đối với các hành vi phạm tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính.

   47 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 27 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 27 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 27 trình bày các tội phạm về chức vụ nhằm cung cấp công cụ để nhận diện các tội phạm về chức vụ, giải quyết được các tình huống cụ thể.

   45 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 28 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 28 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 28 trình bày các vấn đề chung về tội xâm phạm hoạt động tư pháp như vài nét về lịch sử lập pháp hình sự đấu tranh chống tội xâm phạm hoạt động tư pháp, khái niệm về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp và các tội phạm cụ thể.

   70 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 29 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 29 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 29 trình bày các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân nhằm cung cấp công cụ nhận diện các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân.

   41 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 30 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 30 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 30 trình bày các tội, phá hoại hòa bình, chống loài người, và tội phạm chiến tranh. Đây là các tội phạm quốc tế hoặc các tội phạm có tính chất quốc tế tức là các tội xâm phạm hoà bình và an ninh nhân loại.

   13 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Bài 1, 2: Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo - Agen thông minh

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Bài 1, 2: Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo - Agen thông minh

  Bài 1 và bài 2 của bài giảng Trí tuệ nhân tạo giúp người học biết được trí tuệ nhân tạo nhân tạo là gì? Biết được một số đặc điểm của trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, hiểu được thế nào là Agent thông minh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   26 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Bài 3: Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm: tìm kiếm mù

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Bài 3: Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm: tìm kiếm mù

  Bài 3 của bài giảng Trí tuệ nhân tạo giúp người học biểu diễn được các bài toán trong không gian trạng thái, biết được các chiến lược tìm kiếm, biết cách tìm kiếm trên không gian trạng thái, nắm bắt được cách sử dụng không gian trạng thái để biễu diễn suy luận với phép tính vị từ: đồ thị và/hoặc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vlute 27/05/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số