• Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 1: Tổng quan về Marketing Quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Thay đổi quan niệm từ marketing đến marketing quốc tế, tiếp cận chiến lược trong marketing quốc tế, 3 nguyên lý căn bản trong marketing quốc tế, vai trò và lợi ích của marketing quốc tế, các nhân tố thúc đẩy và cản trở...

   68 p vlute 27/03/2021 5 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 2 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 2 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 2 - Môi trường Marketing quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Môi trường kinh tế, môi trường chính trị, môi trường văn hoá, môi trường – xã hội, môi trường luật pháp trong marketing quốc tế, các khía cạnh đạo đức trong marketing quốc tế.

   80 p vlute 27/03/2021 5 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 3 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 3 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 3 - Nghiên cứu Marketing quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Đặc điểm của khách hàng trên thị trường quốc tế, nghiên cứu marketing quốc tế, vấn đề đặt ra trong nghiên cứu marketing quốc tế.

   68 p vlute 27/03/2021 7 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 4 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 4 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 4: Thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Quyết định tham gia vào kinh doanh quốc tế, các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế, các chiến lược mở rộng thị trường, chiến lược hợp tác và liên minh chiến lược quốc tế.

   21 p vlute 27/03/2021 7 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 5 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 5 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 5: Phân đoạn - lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Phân đoạn thị trường quốc tế, lựa chọn thị trường quốc tế, định vị thị trường quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   51 p vlute 27/03/2021 7 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 6 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 6 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 6: Quyết định sản phẩm trên thị trường quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái quát chung về sản phẩm quốc tế, định vị sản phẩm quốc tế, thiết kế sản phẩm quốc tế, thái độ đối với quốc gia xuất xứ sản phẩm, sản phẩm mới trong marketing toàn cầu.

   45 p vlute 27/03/2021 4 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 7 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 7 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 7: Quyết định về giá trên thị trường quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về chính sách giá, các bước ra quyết định về giá, xác định mục tiêu định giá, xác định nhu cầu, ước tính chi phí sản xuất, phân tích chi phí, giá, và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh,...

   27 p vlute 27/03/2021 5 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 8 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 8 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 8: Chính sách phân phối trên thị trường quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về chính phân phối, thiết kế hệ thống kênh marketing, nhận dạng các lựa chọn trung gian, chức năng của kênh phân phối, các quyết định về thiết lập kênh phân phối, phân tích nhu cầu khách...

   36 p vlute 27/03/2021 6 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 9 - MBA. Trần Việt Dũng

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 9 - MBA. Trần Việt Dũng

  Chương 9: Quyết định xúc tiến hỗn hợp trên thị trường quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Các công cụ khuyếch trương sản phẩm và quá trỡnh mua hàng, bản chất của các phương tiện truyền thông, thiết lập hỗn hợp khuếch trương, các mô h nh quảng cáo, chiến lược marketing,…

   45 p vlute 27/03/2021 5 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà

  Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà

  Chương 1 giới thiệu sơ lược về môi trường tài chính mà trong đó các công ty đa quốc gia (MNCs) hoạt động. Thông qua nội dung chương này, người học có thể nắm bắt được: Xác định mục tiêu chính của MNCs, tổng quan về các lý thuyết kinh doanh quốc tế chủ yếu, giải thích động cơ tham gia kinh doanh quốc tế của MNCs và các phương thức kinh doanh quốc...

   24 p vlute 27/03/2021 7 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà

  Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà

  Chương 2 - Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái. Những nội dung chính được đề cập trong chương này gồm có: Khái niệm, cách yết giá và phân loại tỷ giá hối đối; đo lường biến động của tỷ giá hối đối; mô hình xác định tỷ giá hối đối và các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đối; hoạt động đầu cơ dựa trên mức tỷ giá...

   33 p vlute 27/03/2021 5 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà

  Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà

  Chương 3 - Các thị trường ngoại hối phái sinh. Những nội dung chính được đề cập trong chương này giúp người học: Biết được một số nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối; Hiểu và biết cách áp dụng một số nghiệp vụ ngoại hối phái sinh vào thực tế; hiểu và lý giải được tại sao các MNCs, các nhà đầu cơ lại tham gia vào thị...

   23 p vlute 27/03/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số