• Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: thực tập sư phạm năm thứ hai-thực trạng và định hướng đổi mới; vị trí, vai trò, ý nghĩa của thực tập sư phạm năm thứ hai trong quá trình đào tạo giáo viên; phương pháp làm quen với các đối tượng trong môi trường thực tập sư phạm năm thứ hai. Mời...

   116 p vlute 22/11/2023

 • Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: phương pháp đánh giá kết quả thực tập sư phạm năm thứ hai; kế hoạch tổ chức, chỉ đạo thực hiện và tổng kết đợt thực tập sư phạm năm thứ hai. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p vlute 22/11/2023

 • Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 1

  Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 1

  Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: thực tập sư phạm năm thứ ba-thực trạng và định hướng đổi mới; vị trí, vai trò, ý nghĩa của thực tập sư phạm năm thứ ba trong quá trình đào tạo giáo viên; phương pháp xử lí các tình huống xảy ra trong môi trường thực tập sư phạm năm thứ ba. Mời các...

   137 p vlute 22/11/2023

 • Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 2

  Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 2

  Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nội dung thực tập sư phạm năm thứ ba; phương pháp đánh giá kết quả các nội dung thực tập sư phạm năm thứ ba; kế hoạch tổ chức, chỉ đạo thực hiện và tổng kết đợt thực tập sư phạm năm thứ ba. Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p vlute 22/11/2023

 • Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán: Phần 1

  Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán" trình bày các nội dung: Dạy học toán với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông, sử dụng phần mềm Graph, 3 sử dụng phần mềm hình học động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p vlute 22/11/2023

 • Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán: Phần 2

  Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán" giới thiệu tới người đọc những hướng dẫn sử dụng phần mềm Maple. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Một số vấn đề về trí thức và nhân tài: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề về trí thức và nhân tài: Phần 1

  Cuốn sách "Một số vấn đề về trí thức và nhân tài" góp phần làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức, quá trình đổi mới tư duy của Đảng về vấn đề trí thức; đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức Việt Nam; dự báo nhiều hướng, khả năng phát triển của đội ngủ trí thức giai đoạn 2011-2020;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần...

   149 p vlute 23/10/2023

 • Ebook Một số vấn đề về trí thức và nhân tài: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề về trí thức và nhân tài: Phần 2

  Ngoài ra, cuốn sách "Một số vấn đề về trí thức và nhân tài" còn đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để góp phần xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam ngày càng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ mới;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

   94 p vlute 23/10/2023

 • Ebook Lịch sử giáo dục thế giới: Phần 1

  Ebook Lịch sử giáo dục thế giới: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lịch sử giáo dục thế giới" trình bày những nội dung chính sau đây: Những vấn để chung về lịch sử giáo dục; Giáo dục trong xã hội công xã nguyên thuỷ; Giáo dục ở các nước phương Đông cổ đại; Quan điểm giáo dục của Khổng Tử; Giáo dục Hi Lạp cổ đại; Giáo dục phong kiến Trung Hoa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   124 p vlute 23/10/2023

 • Ebook Lịch sử giáo dục thế giới: Phần 2

  Ebook Lịch sử giáo dục thế giới: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Lịch sử giáo dục thế giới" tiếp tục trình bày các nội dung chính về: Học thuyết giáo dục của Mác - Ăngghen; Quan điểm giáo dục của Macarenkô; Tư tưởng giáo dục của Thái Nguyên Bồi; Tư tưởng giáo dục của John Dewey;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p vlute 23/10/2023

 • Ebook Giáo dục Nho học ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Giáo dục Nho học ở Việt Nam: Phần 1

  Tài liệu "Nho học ở Việt Nam - Giáo dục và thi cử" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quá trình phát triển giáo dục Nho học ở Việt Nam; Nội dung giáo dục Nho học ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   68 p vlute 23/10/2023

 • Ebook Giáo dục Nho học ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Giáo dục Nho học ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nho học ở Việt Nam - Giáo dục và thi cử" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Việc thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở kinh đô và tổ chức giáo dục ở các địa phương; Nhận định về thi cử Nho học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   162 p vlute 23/10/2023

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vlute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvlute381618181vi