• Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực: Phần 2

  Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực: Phần 2

  Cuốn sách cung cấp những tình huống cụ thể, cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lý các tình huống, qua đó rèn luyện và biết cách ứng dụng những kỹ năng sống trong thực tiễn. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phương pháp rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh qua phần 2 cuốn sách.

   39 p vlute 24/05/2022 31 0

 • Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng kiểm soát cảm xúc: Phần 1

  Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng kiểm soát cảm xúc: Phần 1

  Kiểm soát cảm xúc cá nhân là kĩ năng quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là nơi học tập, làm việc. Đây là điều mà học sinh hiếm khi nghĩ đến. Cuốn sách giới thiệu một số phương pháp để phát triển kĩ năng kiểm soát cảm xúc ở học sinh để các em sẵn sàng cho nơi làm việc trong tương lai sau này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1...

   31 p vlute 24/05/2022 31 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ sư phạm 1: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Yến Thoa, ThS. Bùi Thị Hồng Minh

  Giáo trình Nghiệp vụ sư phạm 1: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Yến Thoa, ThS. Bùi Thị Hồng Minh

  Giáo trình Nghiệp vụ sư phạm 1: Phần 2 gồm có 2 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 3 Năng lực hoạt động chính trị xã hội, chương 4 năng lực phát triển nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p vlute 22/07/2022 29 0

 • Ebook Ngữ âm tiếng Việt: Phần 2

  Ebook Ngữ âm tiếng Việt: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ngữ âm tiếng Việt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các âm vị làm âm điệu, các biến thể của âm vị, sự phân bố của các âm chính sau âm đệm, quy luật phân bố của các âm cuối sau âm chính, chức năng của chữ viết. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. (Bạn đọc có thể tìm...

   192 p vlute 10/09/2022 22 1

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương (In lần thứ XIII): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học đại cương (In lần thứ XIII): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học đại cương (In lần thứ XIII): Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Tâm lý học là một khoa học; cơ sở tự nhiên và cơ sở cơ sở xã hội của tâm lý học người; sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p vlute 22/08/2022 22 0

 • Ebook Tiếng Việt thực hành: Phần 1

  Ebook Tiếng Việt thực hành: Phần 1

  Cuốn sách Tiếng Việt thực hành được biên soạn gồm 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những chương sau: Chương 1 khái quát về văn bản, chương 2 thực hành phân tích văn bản, chương 3 thuật lại nội dung tài liệu khoa học, chương 4 tạo lập văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   145 p vlute 10/09/2022 19 0

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương (In lần thứ XIII): Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học đại cương (In lần thứ XIII): Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học đại cương (In lần thứ XIII): Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Cảm giác và tri giác, tư duy và tưởng tượng, trí nhớ và nhận thức, ngôn ngữ và nhận thức, sự học và nhận thức, nhân cách và sự hình thành nhân cách, sự sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p vlute 22/08/2022 19 0

 • Ebook Tiếng Việt thực hành: Phần 2

  Ebook Tiếng Việt thực hành: Phần 2

  Nối tiếp các chương ở phần 1, phần 2 cuốn Tiếng Việt thực hành gồm có những chương sau: Chương 5 đặt câu hỏi trong văn bản, chương 6 dùng từ trong văn bản, chương 7 chữ viết trong văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   132 p vlute 10/09/2022 17 0

 • Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm trình bày các nội dung: Nhập môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, tâm lý học lứa tuổi thiếu niên, tâm lý học tuổi thanh niên học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p vlute 21/10/2022 9 0

 • Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 2

  Phần 2 giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm trình bày các nội dung: Tâm lý học dạy học, tâm lý học giáo dục đạo đức, tâm lý học nhân cách giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p vlute 21/10/2022 8 0

 • Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 1

  Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục" trình bày các nội dung: Tổng quan cách nghiên cứu, viết các bài trắc nghiệm dùng ở lớp học, sử dụng các bài trắc nghiệm dùng ở lớp học để giảng dạy và đánh giá, những khái niệm định lượng cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p vlute 21/10/2022 6 0

 • Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 2

  Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Xã hội học giáo dục giới thiệu tới người đọc các nội dung: Xã hội hóa cá nhân, xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, nhóm học sinh, sinh viên; nghề giáo viên và nhà giáo, phương pháp nghiên cứu xã hội học giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p vlute 21/10/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số