• Giáo trình Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học: Phần 1

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học" trình bày các nội dung của 2 chương đầu bao gồm: Một số vấn đề chung về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học, xây dựng bài giảng, giáo trình điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   119 p vlute 21/04/2023 9 0

 • Giáo trình Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học: Phần 2

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học" trình bày các nội dung: Sử dụng một số phần mềm trong dạy học hóa học, sử dụng một số phần mềm kiểm tra đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p vlute 21/04/2023 8 0

 • Giáo trình Giao tiếp sư phạm: Phần 1

  Giáo trình Giao tiếp sư phạm: Phần 1

  Giáo trình Giao tiếp sư phạm được xây dựng trên cơ sở có sự tham khảo và kế thừa các giáo trình Giao tiếp, Giao tiếp sư phạm của các lác giả trong nước và ngoài nước, đồng thời có bổ sung một sổ kiến thức mới của Giao tiếp sư phạm hiện nay. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   57 p vlute 20/03/2023 15 0

 • Giáo trình Giao tiếp sư phạm: Phần 2

  Giáo trình Giao tiếp sư phạm: Phần 2

  Mỗi chương trong giáo trình Giao tiếp sư phạm đề trình bày các khái niệm, chức năng, phân loại, vai trò của giao tiếp; nguyên tắc, phong cách, kỹ năng giao tiếp sư phạm; những vấn đề lý luận về kỹ năng giao liếp sư phạm; hệ thống các bài tập giúp sinh viên vận dụng những tri thức đã học vào việc rèn luyện, hình thành các kỹ năng giao tiếp sư...

   39 p vlute 20/03/2023 15 0

 • Giáo trình Tâm lý học giáo dục: Phần 2 - Nguyễn Thị Tứ

  Giáo trình Tâm lý học giáo dục: Phần 2 - Nguyễn Thị Tứ

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Tâm lý học giáo dục" tiếp tục cung cấp tới người học nội dung 2 chương còn lại. Chương 4: Cơ sở tâm lý của hoạt động giáo dục đạo đức và giáo dục giá trị; Chương 5: Hỗ trợ tâm lý học đường. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình tại đây.

   93 p vlute 29/01/2023 23 0

 • Giáo trình Tâm lý học giáo dục: Phần 1 - Nguyễn Thị Tứ

  Giáo trình Tâm lý học giáo dục: Phần 1 - Nguyễn Thị Tứ

  Giáo trình "Tâm lý học giáo dục: Phần 1" được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Thị Tứ có nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Nhập môn Tâm lý học giáo dục; Chương 2: Đặc điểm tâm lý cá nhân của người học; Chương 3: Cơ sở tâm lý của hoạt động dạy học. Cùng tham khảo phần 1 giáo trình để nắm được nội dung chi tiết nhé các bạn.

   59 p vlute 29/01/2023 18 0

 • Giáo trình Phương tiện dạy học: Phần 1

  Giáo trình Phương tiện dạy học: Phần 1

  Giáo trình "Phương tiện dạy học" dùng đào tạo giáo viên dạy nghề là một bộ phận tất yếu hợp thành các môn sư phạm nghề. Nội dung tập tài liệu này nhằm định hướng vào các vấn đề lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu khai thác, sử dụng các phương tiện dạy học sao cho có hiệu quả, đồng thời góp phần hình thành năng lực sư phạm...

   29 p vlute 29/01/2023 24 1

 • Giáo trình Phương tiện dạy học: Phần 2

  Giáo trình Phương tiện dạy học: Phần 2

  Giáo trình "Phương tiện dạy học" dùng đào tạo giáo viên dạy nghề là một bộ phận tất yếu hợp thành các môn sư phạm nghề. Nội dung tập tài liệu này nhằm định hướng vào các vấn đề lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu khai thác, sử dụng các phương tiện dạy học sao cho có hiệu quả, đồng thời góp phần hình thành năng lực sư phạm...

   35 p vlute 29/01/2023 26 1

 • Giáo trình Tâm lý học nghề nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học nghề nghiệp: Phần 1

  Giáo trình "Tâm lý học nghề nghiệp: Phần 1" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Những vấn đề chung về tâm lý học; Quá trình nhận thức và trạng thái chú ý; Ý chí và hành động ý chí; Đời sống tình cảm; Nhân cách; Trí nhớ;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình tại đây.

   31 p vlute 29/01/2023 17 0

 • Giáo trình Tâm lý học nghề nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học nghề nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Tâm lý học nghề nghiệp" tiếp tục cung cấp tới người học kiến thức trọng tâm về: Tâm lý học sư phạm; Tâm lý học dạy nghề; Đặc điểm nhận thức của học sinh, sinh viên; Đặc điểm lao động sư phạm; Yêu cầu phẩm chất ngành Sư phạm;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình...

   52 p vlute 29/01/2023 25 0

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Giáo dục học đại cương trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Giáo dục là hiện tượng xã hội đặc biệt, giáo dục học là một khoa học, giáo dục và sự phát triển nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p vlute 25/11/2022 34 0

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Giáo dục học đại cương" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân, nguyên lý giáo dục và con đường giáo dục, người giáo viên Xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p vlute 25/11/2022 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số