• Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Giáo dục học đại cương trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Giáo dục là hiện tượng xã hội đặc biệt, giáo dục học là một khoa học, giáo dục và sự phát triển nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p vlute 25/11/2022 7 0

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Giáo dục học đại cương" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân, nguyên lý giáo dục và con đường giáo dục, người giáo viên Xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p vlute 25/11/2022 7 0

 • Giáo trình Giáo dục học tiểu học I: Phần 1 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Phó Đức Hòa

  Giáo trình Giáo dục học tiểu học I: Phần 1 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Phó Đức Hòa

  Phần 1 của giáo trình "Giáo dục học tiểu học I" cung cấp cho học viên những nội dung về: cơ sở chung của giáo dục tiểu học; giáo dục học là một khoa học; giáo dục và sự phát triển nhân cách; mục đích và nhiệm vụ của giáo dục tiểu học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p vlute 25/11/2022 6 0

 • Giáo trình Giáo dục học tiểu học I: Phần 2 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Phó Đức Hòa

  Giáo trình Giáo dục học tiểu học I: Phần 2 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Phó Đức Hòa

  Phần 2 của giáo trình "Giáo dục học tiểu học I" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: lí luận dạy học tiểu học; quá trình dạy học tiểu học; nguyên tắc dạy học tiểu học; nội dung dạy học tiểu học; phương pháp dạy học tiểu học; các hình thức tổ chức dạy học tiểu học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   195 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Giáo dục học tiểu học II (In lần thứ bảy): Phần 1 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp

  Giáo trình Giáo dục học tiểu học II (In lần thứ bảy): Phần 1 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp

  Phần 1 của giáo trình "Giáo dục học tiểu học II" trình bày 3 chương đầu, cung cấp cho học viên những nội dung về: quá trình giáo dục tiểu học; nguyên tắc giáo dục tiểu học; nhiệm vụ và nội dung giáo dục tiểu học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Giáo dục học tiểu học II (In lần thứ bảy): Phần 2 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp

  Giáo trình Giáo dục học tiểu học II (In lần thứ bảy): Phần 2 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp

  Phần 2 của giáo trình "Giáo dục học tiểu học II" trình bày 2 chương tiếp theo, cung cấp cho học viên những nội dung về: phương pháp giáo dục tiểu học; hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p vlute 25/11/2022 6 0

 • Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm trình bày các nội dung: Nhập môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, tâm lý học lứa tuổi thiếu niên, tâm lý học tuổi thanh niên học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p vlute 21/10/2022 10 0

 • Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tái bản): Phần 2

  Phần 2 giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm trình bày các nội dung: Tâm lý học dạy học, tâm lý học giáo dục đạo đức, tâm lý học nhân cách giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p vlute 21/10/2022 10 0

 • Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên): Phần 1

  Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên): Phần 1

  Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên) thuộc học phần nằm trong mô đun Tiếng Việt - Văn học và phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học. Học phần gồm có 5 chủ đề, trong phần 1 của giáo trình sau đây sẽ trình bày 2 chủ đề, đó là: Chủ đề 1 hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam đã học ở Trung học phổ thông, chủ đề 2...

   103 p vlute 21/10/2022 5 0

 • Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên): Phần 2

  Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên): Phần 2

  Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên): Phần 2 gồm có 3 chủ đề như sau: Chủ đề 3 văn học dân gian Việt Nam, chủ đề 4 văn học thiếu nhi Việt Nam, chủ đề 5 văn học nước ngoài trong chương trình Tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p vlute 21/10/2022 6 0

 • Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) - Phần 2 – NXB ĐH Quốc Gia

  Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) - Phần 2 – NXB ĐH Quốc Gia

  Tiếp nối phần 1 của cuốn Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 với các nội dung chính được trình bày như: Đoản ngữ (tổ hợp từ trong một trung tâm);... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho những bạn đang theo học ngành ngôn ngữ học.

   252 p vlute 10/09/2022 33 0

 • Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) - Phần 1 – NXB ĐH Quốc Gia

  Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) - Phần 1 – NXB ĐH Quốc Gia

  Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) - Phần 1 – NXB ĐH Quốc Gia có nội dung phong phú về học thuật, có lý lý luận ngôn ngữ học hiện đại, xuất phát từ thực tiễn của tiếng Việt. Với các vấn đề chính được trình bày như sau: Tiếng, từ ghép. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   138 p vlute 10/09/2022 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số