• Giáo trình Đo lường đánh giá trong dạy học

  Giáo trình Đo lường đánh giá trong dạy học

  Nội dung của giáo trình Đo lường và đánh giá trong dạy học gồm 4 chương được trình bày cụ thể như: Một số vấn đề chung về xây dựng mục tiêu dạy học và đánh giá, đo lường kết quả dạy học, Phương pháp đánh giá kết quả học tập, Xây dựng công cụ đo lường và đánh giá kết quả học tập bằng trắc nghiệm. Mời các bạn đọc cùng tham...

   100 p vlute 28/06/2021 163 2

 • Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

  Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

  Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học dành một phần chủ yếu trình bày những nội dung cơ bản về các phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật triển khai nghiên cứu khoa học nói chung và lĩnh vực khoa học kỹ thuật chuyên ngành kỹ thuật nói riêng. Những nội dung cơ bản về xây dựng đề cương và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong...

   136 p vlute 28/06/2021 186 4

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục: Phần 1 gồm có 4 chương với những nội dung về phương pháp luận nghiên cứu khoa học; khái niệm và phân loại trong nghiên cứu khoa học; trình tự tiến hành một nghiên cứu khoa học; các phương pháp và phương tiện nghiên cứu khoa học.

   43 p vlute 13/04/2021 328 6

 • Giáo trình Giảng dạy Hóa học ở trường phổ thông: Phần 2

  Giáo trình Giảng dạy Hóa học ở trường phổ thông: Phần 2

  Giáo trình Giảng dạy Hóa học ở trường phổ thông: Phần 2 tập trung tìm hiểu về việc giảng dạy lí thuyết và bài tập Hóa học ở trung học phổ thông. Giáo trình hữu ích với các bạn chuyên ngành Sư phạm Hóa học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   33 p vlute 13/04/2021 132 0

 • Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT đề cập đến lợi ích của việc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đối với giáo viên trung học như: phát triển tư duy giáo viên trung học một các hệ thống theo hướng giải quyết vấn đề mang tính nghề nghiệp, phù hợp với đối tượng học sinh...

   8 p vlute 13/04/2021 196 0

 • Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THPT

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THPT

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THPT giải thích việc viết kinh nghiệm và SKKN trong dạy học, giáo dục có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với quá trình thực hiện công việc được giao của mỗi giáo viên và việc nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục nói chung của trường THPT.

   11 p vlute 13/04/2021 139 0

 • Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em - Lục Thị Nga

  Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em - Lục Thị Nga

  Module TH 45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em - Lục Thị Nga gồm các nội dung chính về: môi trường giáo dục ngoài nhà trường; sự cần thiết phải xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em; nội dung xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em; cách thức để thực hiện các nội dung xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em.

   37 p vlute 13/04/2021 121 0

 • Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT được biên soạn nhằm giúp giáo viên biết cách thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phù hợp với điều kiện, khả năng của mọi giáo viên; đồng thời trình bày được phương pháp và kĩ năng đánh giá, phổ biến...

   16 p vlute 13/04/2021 147 0

 • Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THPT

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THPT

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THPT đưa ra 5 mục tiêu chính trong việc giáo dục phát triển bền vững tại trường THPT gồm: học để biết; học để làm; học để chung sống; học để tồn tại; học để thay đổi bản thân, thay đổi xã hội. Giáo dục vì sự phát triển bền vững trở thành...

   7 p vlute 13/04/2021 149 0

 • Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh giúp giáo viên THPT tìm hiểu cụ thể từ lí luận đến thực trạng việc kiểm tra, đánh giá hiện nay. Từ đó, có thể đưa ra được những kiến nghị, đề xuất và những giải pháp mang tính khả thi nhằm phát huy vai trò và hiệu quả của hoạt động đánh giá...

   52 p vlute 13/04/2021 195 0

 • Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học

  Để đánh giá đúng sự tiến bộ của học sinh, giáo viên cần xây dựng được hệ thống đề kiểm tra, đánh giá. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra có vai trò quyết định trong xây dựng đề kiểm tra. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học sẽ giới thiệu một số vấn đề có tính nguyên tắc xây dựng đề...

   64 p vlute 13/04/2021 135 0

 • Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 36: Kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm

  Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 36: Kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm

  Module TH 36: Kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm - Nguyễn Thị Vân Hương làm rõ các kĩ năng xử lí tình huống sư phạm của người GVCN trong công tác quản lí và giáo dục học sinh. Module tập trung vào các vấn đề cơ bản như khái niệm, phân loại tình huống sư phạm; quy trình xử lí các...

   40 p vlute 13/04/2021 187 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số