• Ebook Almanach: Những nền văn minh thế giới - (Tập 1): Phần 1

  Ebook Almanach: Những nền văn minh thế giới - (Tập 1): Phần 1

  Ebook Almanach: Những nền văn minh thế giới - (Tập 1): Phần 1 Biên niên lịch sử sự kiện, nhân vật và nền văn hóa cổ thần bí Đông - Tây phương kỳ diệu" có nội dung trình bày về lịch pháp và các loại lịch Đông phương; lịch can chi và ý nghĩa âm dương ngũ hành của mỗi tháng; lược khảo biên niên lịch sử thế giới; những trận chiến lừng danh trong...

   212 p vlute 12/05/2023 17 0

 • Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam: Phần 1 phác thảo phân vùng và một số vùng văn hóa ở Việt Nam như: Nghiên cứu văn hóa vùng, khuynh hướng và các vấn đề đặt ra; Nghiên cứu các sắc thái văn hóa địa phương ở Việt Nam - từ những ý niệm đến các khái niệm; Phác thảo về phân vùng văn hóa ở nước ta; Vùng văn hóa đồng bằng Bắc Bộ;...

   360 p vlute 12/05/2023 8 0

 • Ebook Bộ sách Kỹ năng sống - Kỹ năng thuyết trình hiệu quả: Phần 1

  Ebook Bộ sách Kỹ năng sống - Kỹ năng thuyết trình hiệu quả: Phần 1

  Rèn luyện kỹ năng thuyết trình hiệu quả được biên soạn nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, gợi ý thiết thực và các vấn đề cơ bản nhất liên quan đến kỹ năng thuyết trình. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Tổng quan về thuyết trình, để thuyết trình hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p vlute 20/03/2023 6 0

 • Ebook Bộ sách Kỹ năng sống - Kỹ năng thuyết trình hiệu quả: Phần 2

  Ebook Bộ sách Kỹ năng sống - Kỹ năng thuyết trình hiệu quả: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Rèn luyện kỹ năng thuyết trình hiệu quả" trình bày các nội dung: Chuẩn bị tại buổi thuyết trình, thể hiện một bài thuyết trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p vlute 20/03/2023 8 0

 • Ebook Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên trong giáo dục đại học (Chuyên khảo về Khoa học giáo dục): Phần 1

  Ebook Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên trong giáo dục đại học (Chuyên khảo về Khoa học giáo dục): Phần 1

  Ebook Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên trong giáo dục đại học (Chuyên khảo về Khoa học giáo dục): Phần 1 trình bày các nội dung: Năng lực và hệ thống năng lực cần phát triển cho sinh viên, quá trình dạy học phát triển năng lực cho sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   243 p vlute 20/03/2023 11 0

 • Ebook Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên trong giáo dục đại học (Chuyên khảo về Khoa học giáo dục): Phần 2

  Ebook Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên trong giáo dục đại học (Chuyên khảo về Khoa học giáo dục): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên trong giáo dục đại học (Chuyên khảo về Khoa học giáo dục)" trình bày các nội dung: Mục tiêu học tập phát triển năng lực cho sinh viên, phương pháp dạy học phát triển năng lực cho sinh viên, đánh giá năng lực trong giáo dục đại học.

   251 p vlute 20/03/2023 12 0

 • Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1 Một số khái niệm ban đầu về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục gồm các nội dung chính như sau: Về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục; một số khái niệm ban đầu về thống kê và khái quát về trắc nghiệm cổ điển. Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p vlute 25/11/2022 27 1

 • Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 2

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 2

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1 Một số khái niệm ban đầu về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục gồm các nội dung chính như sau: Về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục; một số khái niệm ban đầu về thống kê và khái quát về trắc nghiệm cổ điển. Mời các bạn cùng tham khảo!

   211 p vlute 25/11/2022 22 1

 • Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 1

  Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xã hội học giáo dục" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số vấn đề chung của xã hội học và xã hội học giáo dục, giáo dục và hệ thống xã hội, hệ thống giáo dục và nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p vlute 21/10/2022 28 0

 • Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 2

  Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Xã hội học giáo dục giới thiệu tới người đọc các nội dung: Xã hội hóa cá nhân, xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, nhóm học sinh, sinh viên; nghề giáo viên và nhà giáo, phương pháp nghiên cứu xã hội học giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p vlute 21/10/2022 31 0

 • Ebook Giao tiếp sư phạm: Phần 1

  Ebook Giao tiếp sư phạm: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giao tiếp sư phạm" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những vấn đề lý luận về giao tiếp, giao tiếp sư phạm giữa giáo viên và học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p vlute 21/10/2022 26 0

 • Ebook Giao tiếp sư phạm: Phần 2

  Ebook Giao tiếp sư phạm: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Giao tiếp sư phạm" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kỹ năng giao tiếp sư phạm và hình thành năng lực giao tiếp sư phạm, giao tiếp sư phạm giữa giáo viên với các đối tượng khác trong trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p vlute 21/10/2022 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số