• Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1 Một số khái niệm ban đầu về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục gồm các nội dung chính như sau: Về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục; một số khái niệm ban đầu về thống kê và khái quát về trắc nghiệm cổ điển. Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p vlute 25/11/2022 1 0

 • Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 2

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 2

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1 Một số khái niệm ban đầu về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục gồm các nội dung chính như sau: Về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục; một số khái niệm ban đầu về thống kê và khái quát về trắc nghiệm cổ điển. Mời các bạn cùng tham khảo!

   211 p vlute 25/11/2022 1 0

 • Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 1

  Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xã hội học giáo dục" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số vấn đề chung của xã hội học và xã hội học giáo dục, giáo dục và hệ thống xã hội, hệ thống giáo dục và nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p vlute 21/10/2022 4 0

 • Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 2

  Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Xã hội học giáo dục giới thiệu tới người đọc các nội dung: Xã hội hóa cá nhân, xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, nhóm học sinh, sinh viên; nghề giáo viên và nhà giáo, phương pháp nghiên cứu xã hội học giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p vlute 21/10/2022 6 0

 • Ebook Giao tiếp sư phạm: Phần 1

  Ebook Giao tiếp sư phạm: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giao tiếp sư phạm" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những vấn đề lý luận về giao tiếp, giao tiếp sư phạm giữa giáo viên và học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p vlute 21/10/2022 3 0

 • Ebook Giao tiếp sư phạm: Phần 2

  Ebook Giao tiếp sư phạm: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Giao tiếp sư phạm" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kỹ năng giao tiếp sư phạm và hình thành năng lực giao tiếp sư phạm, giao tiếp sư phạm giữa giáo viên với các đối tượng khác trong trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p vlute 21/10/2022 3 0

 • Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 1

  Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục" trình bày các nội dung: Tổng quan cách nghiên cứu, viết các bài trắc nghiệm dùng ở lớp học, sử dụng các bài trắc nghiệm dùng ở lớp học để giảng dạy và đánh giá, những khái niệm định lượng cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p vlute 21/10/2022 6 0

 • Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 2

  Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục" trình bày các nội dung: Dự báo thành tích học tập trong tương lai, độ giáo trị và độ tin cậy của các bài trắc nghiệm, trắc nghiệm về năng lực và thành quả học tập,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p vlute 21/10/2022 3 0

 • Ebook 99 phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt

  Ebook 99 phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt

  Cuốn sách "99 phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt" gồm 2 chương, trong đó chương 1 trình bày về các phương tiện tu từ tiếng Việt như: phương tiện tu từ từ vựng, phương tiện tu từ ngữ nghĩa, phương tiện tu từ cú pháp, phương tiện tu từ văn bản và phương tiện ngữ âm của phong cách học. Chương 2 trình bày về các biện pháp tu từ tiếng...

   246 p vlute 10/09/2022 45 0

 • Ebook Ngữ âm tiếng Việt: Phần 1

  Ebook Ngữ âm tiếng Việt: Phần 1

  Ebook Ngữ âm tiếng Việt: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ngữ âm học và âm vị học, vị trí của vấn đề âm tiết trong việc nghiên cứu ngữ âm tiếng Việt, những nét khác biệt của thanh điệu, đặc trưng ngữ âm tổng quát của các âm đầu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài...

   170 p vlute 10/09/2022 34 0

 • Ebook Ngữ âm tiếng Việt: Phần 2

  Ebook Ngữ âm tiếng Việt: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ngữ âm tiếng Việt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các âm vị làm âm điệu, các biến thể của âm vị, sự phân bố của các âm chính sau âm đệm, quy luật phân bố của các âm cuối sau âm chính, chức năng của chữ viết. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. (Bạn đọc có thể tìm...

   192 p vlute 10/09/2022 22 1

 • Ebook Tiếng Việt thực hành: Phần 1

  Ebook Tiếng Việt thực hành: Phần 1

  Cuốn sách Tiếng Việt thực hành được biên soạn gồm 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những chương sau: Chương 1 khái quát về văn bản, chương 2 thực hành phân tích văn bản, chương 3 thuật lại nội dung tài liệu khoa học, chương 4 tạo lập văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   145 p vlute 10/09/2022 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số