• Ebook Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức xã hội học tập - Những vấn đề lý luận chung; sự phát triển giáo dục của một số nước trên thế giới hiện nay hướng tới xã hội học tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p vlute 24/05/2022 31 0

 • Ebook Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về sự phát triển giáo dục ở Việt Nam hiện nay trong bước khởi đầu định hướng xây dựng xã hội học tập; điều tra tình hình phát triển giáo dục trên các địa bàn thí điểm về xây dựng mô hình xã hội học tập.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p vlute 24/05/2022 32 0

 • Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng đặt mục tiêu: Phần 1

  Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng đặt mục tiêu: Phần 1

  Cuốn sách gồm 2 phần với 19 câu truyện nhằm giới thiệu tới người đọc những một trong những kỹ năng cơ bản nhất của học sinh đó là kỹ năng đặt mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách ngay sau đây.

   24 p vlute 24/05/2022 18 0

 • Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng đặt mục tiêu: Phần 2

  Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng đặt mục tiêu: Phần 2

  Sống trong xã hội phát triển, với xu thế toàn cầu hóa, con người cần phải sớm được trang bị những kĩ năng cần thiết để hòa nhập với cộng đồng. Rèn kĩ năng sống lại càng cần thiết đối với thế hệ trẻ vì các em là những chủ nhân tương lai của đất nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu phương pháp rèn luyện kỹ năng đặt mục tiêu cho học...

   21 p vlute 24/05/2022 17 0

 • Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng giải quyết vấn đề: Phần 1

  Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng giải quyết vấn đề: Phần 1

  Sống trong xã hội phát triển, với xu thế toàn cầu hóa, con người cần phải sớm được trang bị những kĩ năng cần thiết để hòa nhập với cộng đồng. Rèn kĩ năng sống lại càng cần thiết đối với thế hệ trẻ vì các em là những chủ nhân tương lai của đất nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu các khái niệm

   33 p vlute 24/05/2022 15 0

 • Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng giải quyết vấn đề: Phần 2

  Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng giải quyết vấn đề: Phần 2

  Thông qua những khái niệm cơ bản, những câu chuyện và những hoạt động khám phá, cuốn sách giúp học sinh không chỉ nắm vững khái niệm mà còn được tham gia như người trong cuộc vào những tình huống cụ thể, cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lí các tình huống, qua đó rèn luyện và biết cách ứng dụng những kĩ năng sống vào thực tiễn. Mời các bạn...

   36 p vlute 24/05/2022 18 0

 • Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng kiểm soát cảm xúc: Phần 1

  Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng kiểm soát cảm xúc: Phần 1

  Kiểm soát cảm xúc cá nhân là kĩ năng quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là nơi học tập, làm việc. Đây là điều mà học sinh hiếm khi nghĩ đến. Cuốn sách giới thiệu một số phương pháp để phát triển kĩ năng kiểm soát cảm xúc ở học sinh để các em sẵn sàng cho nơi làm việc trong tương lai sau này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1...

   31 p vlute 24/05/2022 17 0

 • Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng kiểm soát cảm xúc: Phần 2

  Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng kiểm soát cảm xúc: Phần 2

  Cuốn sách cung cấp cho học sinh những khái niệm vừa được tham gia như người trong cuộc vào những tình huống cụ thể, cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lí các tình huống, qua đó rèn luyện và phát huy những kĩ năng sống trong từng bài học. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   34 p vlute 24/05/2022 19 0

 • Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực: Phần 1

  Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các khái niệm cơ bản, những câu chuyện và những hoạt động khám phá và các bài tập tình huống giúp rèn luyện kỹ năng tư duy tích cực cho học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p vlute 24/05/2022 18 0

 • Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực: Phần 2

  Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực: Phần 2

  Cuốn sách cung cấp những tình huống cụ thể, cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lý các tình huống, qua đó rèn luyện và biết cách ứng dụng những kỹ năng sống trong thực tiễn. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phương pháp rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh qua phần 2 cuốn sách.

   39 p vlute 24/05/2022 18 0

 • Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng tự nhận thức: Phần 1

  Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng tự nhận thức: Phần 1

  Thông qua những câu chuyện và những hoạt động khám phá, cuốn sách cung cấp cho người đọc khái niệm tự nhận thức, tầm quan trọng của kĩ năng tự nhận thức, hướng dẫn tự nâng cao nhận thức bản thân,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.

   46 p vlute 24/05/2022 20 0

 • Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng tự nhận thức: Phần 2

  Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng tự nhận thức: Phần 2

  Thông qua những câu truyện, cuốn sách giúp học sinh không chỉ nắm vững khái niệm mà còn được tham gia như người trong cuộc vào những tình huống cụ thể, cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lý các tình huống, qua đó rèn luyện và biết cách ứng dụng những kỹ năng sống trong thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   38 p vlute 24/05/2022 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số