• Tài liệu hướng dẫn giảng dạy - Chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B

  Tài liệu hướng dẫn giảng dạy - Chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B

  Tài liệu hướng dẫn giảng dạy là tài liệu tham khảo, dùng để giảng dạy thi lấy chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B. Học viên và giảng viên tham khảo giáo trình để có khả năng tổ chức và xây dựng màn hình làm việc cho ứng dụng, thực hiện thao tác xử lý dữ liệu trên màn hình như cập nhật dữ liệu, mở báo cáo,... Giáo trình gồm 8 bài học...

   132 p vlute 19/02/2014 479 1

 • Bàn về phương pháp giảng dạy bậc đại học - PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh

  Bàn về phương pháp giảng dạy bậc đại học - PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh

  Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề cơ bản của phương pháp giảng dạy bậc đại học như yêu cầu đối với giảng dạy đại học, quan niệm về phương pháp giảng dạy đại học, yêu cầu đối với giảng viên và sinh viên trong quá trình giảng dạy, các nguyên tắc cơ bản của giảng dạy bậc đại học. Nội dung giáo trình gồm 2 phần: Nhận...

   120 p vlute 18/02/2014 436 6

 • Sổ tay phương pháp giảng dạy và đánh giá

  Sổ tay phương pháp giảng dạy và đánh giá

  Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá là nhiệm vụ thường xuyên đối với mọi cán bộ giảng dạy. Để thực hiện tốt điều này, việc trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật về các phương pháp giảng dạy và đánh giá là rất cần thiết. Sổ tay phương pháp giảng dạy và đánh giá là tài liệu tham khảo tóm tắt bổ ích để các bạn tham...

   94 p vlute 18/02/2014 515 6

 • Công nghệ Giáo dục và Kỹ thuật dạy nghề

  Công nghệ Giáo dục và Kỹ thuật dạy nghề

  Cuốn sách "Công nghệ giáo dục kỹ thuật vè dạy nghề" được dịch từ nguyên bản tiếng pháp có tựa đề "L'ingénierie de la formation professionnelle et technique" do Bộ Giáo dục của Quebec Canada bên soạn nhằm giúp các quốc gia thuộc khối các nước nói tiếng Pháp đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ thuật và dạy nghề. Cuốn sách được chia làm 4 phần với kết...

   225 p vlute 18/02/2014 375 7

 • HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM

  HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM

  Giúp cho sinh viên có nhận thức đúng và có kĩ năng nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của quá trình đào tạo đại học, bởi đặc điểm nổi bật trong hoạt động học tập của sinh viên là hoạt động học tập mang tính chất nghiên cứu. Tác giả Phạm Hồng Quang đã lựa chọn đúng đặc điểm cơ bản này, tập trung khai thác vấn...

   102 p vlute 11/03/2013 334 3

 • ỨNG XỬ SƯ PHẠM

   ỨNG XỬ SƯ PHẠM

  Để nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên, việc đi sâu tìm hiểu những tri thức sư phạm là rất cần thiết, đặc biệt là hệ thống những tri thức và kỹ năng giao tiếp sư phạm trong hoạt động thường nhật của người giáo viên. Ở nước ta đã không ít các tác giả đề cập tới vấn đề này, từ các sách giáo khoa giảng dạy ở các bậc học(1) cho...

   117 p vlute 11/03/2013 546 5

 • ỨNG XỬ SƯ PHẠM

  ỨNG XỬ SƯ PHẠM

  Để nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên, việc đi sâu tìm hiểu những tri thức sư phạm là rất cần thiết, đặc biệt là hệ thống những tri thức và kỹ năng giao tiếp sư phạm trong hoạt động thường nhật của người giáo viên. Ở nước ta đã không ít các tác giả đề cập tới vấn đề này, từ các sách giáo khoa giảng dạy ở các bậc học(1) cho...

   117 p vlute 11/03/2013 428 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số