• Giáo trình Phương pháp dạy học

  Giáo trình Phương pháp dạy học

  Giáo trình "Phương pháp dạy học" giúp cho sinh viên nghiên cứu và học tập tốt hơn. Qua giáo trình, sinh viên nắm được mục tiêu, nội dung và phương pháp học tập của lý luận dạy học, lý luận giáo dục, nhà trường trung học và người giáo viên trung học. Cuối mỗi chương, sách có đưa ra các câu hỏi thảo luận và bài tập tình huống để ôn tập. Như...

   159 p vlute 19/02/2014 455 13

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học - giáo dục

  Phương pháp nghiên cứu khoa học - giáo dục

  Tài liệu “Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” được biên soạn với mục đích trang bị và nâng cao kiến thức, kĩ năng nghiên cứu của đội ngũ giáo viên tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, thực hiện thành công chương trình tiểu học mới. Viện Nghiên cứu Giáo dục thuộc trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh là đơn vị...

   92 p vlute 19/02/2014 322 6

 • Tài liệu giảng dạy - Tin văn phòng

  Tài liệu giảng dạy - Tin văn phòng

  Tài liệu giảng dạy "Tin văn phòng" với mục đích cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng về máy và các khái niệm liên quan, cả trên khía cạnh lý thuyết cũng như thực hành. Tài liệu được chia thành 4 chương chính: giới thiệu các khái niệm cơ bản và hệ điều hành MS Windows, chương trình soạn thảo văn bản MS WORD, làm việc với bảng tính MS Excel, Công...

   226 p vlute 19/02/2014 441 3

 • Tài liệu hướng dẫn giảng dạy - Thông tin tin học

  Tài liệu hướng dẫn giảng dạy - Thông tin tin học

  Đây là tài liệu dùng để hướng dẫn giảng dạy bộ môn thông tin tin học. Các bạn sử dụng tài liệu để giảng dạy học viên có kiến thức và kỹ năng về mạng, mô hình tham chiếu OSI, địa chỉ IP, phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng, các kiến trúc và công nghệ mạng LAN, khảo sát các lớp trong mô hình OSI, các dịch vụ mạng cơ sở, giới...

   556 p vlute 19/02/2014 437 3

 • Tài liệu hướng dẫn giảng dạy - Chương trình kỹ thuật viên - Học phần 1: Tin học cơ bản

  Tài liệu hướng dẫn giảng dạy - Chương trình kỹ thuật viên - Học phần 1: Tin học cơ bản

  Tài liệu hướng dẫn giảng dạy là tài liệu tham khảo và giảng dạy cho các giáo viên tin học. Tài liệu cung cấp các lý thuyết tin học về xử lý trong soạn thảo, trình bày văn bản với Winword, soạn thảo các bài thuyết trình diễn, báo cáo với PowerPoint, lập và trình bày bảng biểu diễn trên Excel, lập công thức giải quyết một số công việc trong ứng...

   119 p vlute 19/02/2014 419 1

 • Tài liệu hướng dẫn giảng dạy - Chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B

  Tài liệu hướng dẫn giảng dạy - Chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B

  Tài liệu hướng dẫn giảng dạy là tài liệu tham khảo, dùng để giảng dạy thi lấy chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B. Học viên và giảng viên tham khảo giáo trình để có khả năng tổ chức và xây dựng màn hình làm việc cho ứng dụng, thực hiện thao tác xử lý dữ liệu trên màn hình như cập nhật dữ liệu, mở báo cáo,... Giáo trình gồm 8 bài học...

   132 p vlute 19/02/2014 482 1

 • Bàn về phương pháp giảng dạy bậc đại học - PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh

  Bàn về phương pháp giảng dạy bậc đại học - PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh

  Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề cơ bản của phương pháp giảng dạy bậc đại học như yêu cầu đối với giảng dạy đại học, quan niệm về phương pháp giảng dạy đại học, yêu cầu đối với giảng viên và sinh viên trong quá trình giảng dạy, các nguyên tắc cơ bản của giảng dạy bậc đại học. Nội dung giáo trình gồm 2 phần: Nhận...

   120 p vlute 18/02/2014 436 6

 • Sổ tay phương pháp giảng dạy và đánh giá

  Sổ tay phương pháp giảng dạy và đánh giá

  Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá là nhiệm vụ thường xuyên đối với mọi cán bộ giảng dạy. Để thực hiện tốt điều này, việc trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật về các phương pháp giảng dạy và đánh giá là rất cần thiết. Sổ tay phương pháp giảng dạy và đánh giá là tài liệu tham khảo tóm tắt bổ ích để các bạn tham...

   94 p vlute 18/02/2014 515 6

 • Giáo trình Tâm lý học dạy học

  Giáo trình Tâm lý học dạy học

  Nội dung được trình bày trong sách là khái quát lịch sử, cấu trúc chung của hoạt động; về chiến lược giáo dục, về phương pháp nhà trường, về nội dung giảng dạy của phương thức phát triển trẻ em; hướng dẫn các kỹ thuật giảng dạy, quy trình công nghệ trong giảng dạy.

   298 p vlute 18/02/2014 563 7

 • Công nghệ Giáo dục và Kỹ thuật dạy nghề

  Công nghệ Giáo dục và Kỹ thuật dạy nghề

  Cuốn sách "Công nghệ giáo dục kỹ thuật vè dạy nghề" được dịch từ nguyên bản tiếng pháp có tựa đề "L'ingénierie de la formation professionnelle et technique" do Bộ Giáo dục của Quebec Canada bên soạn nhằm giúp các quốc gia thuộc khối các nước nói tiếng Pháp đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ thuật và dạy nghề. Cuốn sách được chia làm 4 phần với kết...

   225 p vlute 18/02/2014 377 7

 • HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM

  HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM

  Giúp cho sinh viên có nhận thức đúng và có kĩ năng nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của quá trình đào tạo đại học, bởi đặc điểm nổi bật trong hoạt động học tập của sinh viên là hoạt động học tập mang tính chất nghiên cứu. Tác giả Phạm Hồng Quang đã lựa chọn đúng đặc điểm cơ bản này, tập trung khai thác vấn...

   102 p vlute 11/03/2013 334 3

 • Một số tình huống sư phạm thường gặp

  Một số tình huống sư phạm thường gặp

  Một lần do đồng nghiệp của bạn bị ốm phải nghỉ dạy, bạn được phân công dạy thay. Sau khi kết thúc bài giảng, bạn hỏi các em: “Thầy dạy thế các em có hiểu bài không?”. Các em trả lời: “Thầy dạy hay lắm ạ. Cô A. dạy chúng em chẳng hiểu gì cả. Hay là thầy dạy luôn lớp em đi ạ”. Vào tình huống này bạn chọn cách xử lý nào trong 3...

   46 p vlute 11/03/2013 454 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số