• Hoạt động giáo dục nghề phổ thông

  Hoạt động giáo dục nghề phổ thông

  Tài liệu Hoạt động giáo dục nghề phổ thông được xây dựng nhằm mục tiêu giúp các em hiểu được một số kiến thức cơ bản về công cụ, kỹ thuật, quy trình công nghệ và về an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với một nghề phổ thông đã học, biết được những đặc điểm và yêu cầu của nghề đó. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p vlute 06/06/2017 447 6

 • Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp C3

  Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp C3

  Kiến thức cần đạt được cho môn Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp C3 yêu cầu các em học sinh hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề nghiệp tương lai, biết được một số thông tin cơ bản về định hướng phát triển, thị trường lao động, hệ thống giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học, địa phương và cả nước.

   17 p vlute 06/06/2017 513 3

 • Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp C2

  Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp C2

  Mục tiêu của môn Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp C2 giúp học sinh cần biết được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn tương lai, biết một số kiến thức cơ bản về vấn để chon nghề. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tài liệu.

   10 p vlute 06/06/2017 316 3

 • Môn Công nghệ - Cấp 3

  Môn Công nghệ - Cấp 3

  Nội dung của tài liệu giới thiệu một số kiến thức tổng quan về chương trình đào tạo môn Công nghệ cấp bậc THPT các lớp 10,11,12 từ mục tiêu (kiến thức, kĩ năng, thái độ) đến nội dung chi tiết của từng lớp. Để nắm được nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vlute 06/06/2017 336 2

 • Môn Công nghệ - Cấp 2

  Môn Công nghệ - Cấp 2

  Nội dung của tài liệu giới thiệu một số kiến thức tổng quan về chương trình đào tào môn Công nghệ cấp bậc THCS từ mục tiêu (kiến thức, kĩ năng, thái độ) đến nội dung chi tiết của từng lớp. Để nắm được nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p vlute 06/06/2017 1253 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số