Môn Công nghệ - Cấp 2

Nội dung của tài liệu giới thiệu một số kiến thức tổng quan về chương trình đào tào môn Công nghệ cấp bậc THCS từ mục tiêu (kiến thức, kĩ năng, thái độ) đến nội dung chi tiết của từng lớp. Để nắm được nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook