• Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1): Phần 1

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1): Phần 1

  "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1)" gồm các bài giảng về phần lý thuyết cơ sở và phương thức thực hành tìm chỗ hư hỏng và sửa chữa tất cả các máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông lạnh, tủ trữ kem, máy nước mát, nhà máy nước đá, nhà máy đông lạnh hải sản,... Bộ sách gồm 4 tập, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 -...

   93 p vlute 22/07/2022 21 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1): Phần 2

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1)" trình bày các nội dung: Cơ sở của ngành cơ điện lạnh, những kiến thức cơ bản trong ngành kỹ nghệ lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p vlute 22/07/2022 20 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2): Phần 1

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2)" trình bày các nội dung của chương 5 bao gồm xác định vị trí và tên gọi máy tủ lạnh, tủ lạnh, tủ kem, tủ đông lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vlute 22/07/2022 14 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2): Phần 2

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2)" trình bày các nội dung của chương 6 bao gồm phần tự điển tìm pan và sửa chữa thực hành các bộ phận cơ và điện trong ngành kỹ nghệ lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p vlute 22/07/2022 11 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3): Phần 1

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dây trần, đệm cửa tủ lạnh, điện thế, động cơ điện, điện trở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p vlute 22/07/2022 13 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3): Phần 2

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3)" trình bày các nội dung: Giàn bốc hơi, giàn tụ hơi, hàn nối dây điện và ống đồng trong hệ thống làm lạnh, hệ thống làm nguội máy ép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p vlute 22/07/2022 12 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4): Phần 1

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4): Phần 1

  Cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4)" được biên soạn chú trọng cả về cơ bản lý thuyết đi đối với cách sửa chữa thực hành cho tất cả các bộ phận thuộc các hệ thống. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   70 p vlute 22/07/2022 10 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4): Phần 2

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4): Phần 2

  Cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4)" được biên soạn một cách chi tiết các chỗ hưu hỏng thường gặp và phương pháp sửa chữa. Phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Lãnh chất, mã lực động cơ điện, mạch điện cơ điện lạnh, máy bơm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p vlute 22/07/2022 11 0

 • Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về kỹ thuật an toàn lao động; những cấn đề chung về an toàn lao động; kỹ thuật an toàn trong sản xuất công nghiệp; an toàn khi làm việc với máy móc và thiết bị cơ khi; phòng chống cháy, nổ; kỹ thuật vận hành các phương tiện và...

   29 p vlute 24/06/2022 23 0

 • Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 1

  "Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 1" có nội dung trình bày về kỹ thuật vệ sinh lao động; những vấn đề chung về vệ sinh lao động; các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp; các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện vệ sinh lao động và các biện pháp phòng chống; vệ sinh xí nghiệp;... Mời các bạn cùng...

   35 p vlute 24/06/2022 20 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - NXB ĐHQG Hà Nội

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - NXB ĐHQG Hà Nội

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 gồm có 5 chương như sau: Chương 6 quyền lực, bất bình đẳng, phân tầng xã hội, di động xã hội; chương 7 lệch chuẩn, tuân thủ và kiểm soát xã hội; chương 8 văn hóa; chương 9 xã hội hóa; chương 10 biến đổi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p vlute 18/03/2022 93 0

 • Bài giảng Toán kỹ thuật: Phần 1

  Bài giảng Toán kỹ thuật: Phần 1

  "Bài giảng Toán kỹ thuật: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về hàm biến số phức; tích phân phức, công thức tích phân Cauchy; định lý tích phân Cauchy và tích phân không phụ thuộc đường đi; bất đẳng thức Cauchy và định lý Louville; các phép biến đổi tích phân; phép biến đổi Laplace; phép biến đổi Fourier;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p vlute 18/03/2022 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số