• Bài giảng An toàn lao động: Chương I - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng An toàn lao động: Chương I - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng An toàn lao động - Chương I: Những vấn đề chung về an toàn lao động. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: khái niệm chung bảo hộ lao động, mục đích bảo hộ lao động; nội dung bảo hộ lao động và những quan điểm trong công tác bảo hộ lao động; hệ thống pháp luật và các quy định về bảo hộ lao động; quản lý nhà nước...

   60 p vlute 22/11/2023 5 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương II - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng An toàn lao động: Chương II - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng An toàn lao động - Chương II: Vệ sinh lao động trong sản xuất. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của khoa học vệ sinh lao động; ảnh hưởng của tình trạng mệt mỏi và tư thế lao động; ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đối với cơ thể; bụi trong sản xuất; tiếng ồn và rung động...

   67 p vlute 22/11/2023 5 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương III - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng An toàn lao động: Chương III - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng An toàn lao động - Chương III: Kỹ thuật an toàn lao động trong thiết kế và thi công xây dựng. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: nội dung chủ yếu của công tác thiết kế biện pháp kỹ thuật an toàn; an toàn lao động khi lập tiến độ thi công; an toàn lao động khi lập mặt bằng thi công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p vlute 22/11/2023 6 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương IV - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng An toàn lao động: Chương IV - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng An toàn lao động - Chương IV: Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: các nguyên nhân chính gây ra sự cố, tai nạn lao động; kỹ thuật an toàn khi sử dụng các máy thi công; kỹ thuật an toàn khi sử dụng các thiết bị nâng hạ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p vlute 22/11/2023 6 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương V - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng An toàn lao động: Chương V - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng An toàn lao động - Chương V: Kỹ thuật an toàn khi đào đất đá và làm việc trên giàn giáo. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: phân tích nguyên nhân gây chấn thương khi đào đất đá và hố sâu; các biện pháp đề phòng chấn thương khi đào hố, hào sâu; giàn giáo và nguyên nhân chấn thương khi làm việc trên cao; đảm bảo an toàn...

   60 p vlute 22/11/2023 7 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương VI - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng An toàn lao động: Chương VI - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng An toàn lao động - Chương VI: Kỹ thuật an toàn về điện. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: nguyên nhân và tác hại của tai nạn điện; các biện pháp chung an toàn về điện; cấp cứu người bị nạn; bảo vệ chống sét;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p vlute 22/11/2023 6 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương VII - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng An toàn lao động: Chương VII - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng An toàn lao động - Chương VII: Kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: khái niệm cháy nổ; nguyên nhân gây ra cháy và các biện pháp phòng ngừa; nguyên nhân gây ra cháy các biện pháp phòng ngừa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p vlute 22/11/2023 9 0

 • Ebook Lí luận dạy học thực hành kĩ thuật: Phần 1

  Ebook Lí luận dạy học thực hành kĩ thuật: Phần 1

  Nội dung phần 1 cuốn sách "Lí luận dạy học thực hành kĩ thuật" cung cấp những nội dung kiến thức sau: giới thiệu chung về đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Lí luận dạy học thực hành kĩ thuật; thiết kế dạy học thực hành kĩ thuật; trong đó trình bày về các khái niệm liên quan; cơ sở và kĩ năng thiết kế bài dạy thực hành kĩ...

   121 p vlute 23/10/2023 49 2

 • Ebook Lí luận dạy học thực hành kĩ thuật: Phần 2

  Ebook Lí luận dạy học thực hành kĩ thuật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Lí luận dạy học thực hành kĩ thuật" tiếp tục cung cấp những nội dung kiến thức về tổ chức thực hiện và đánh giá bài dạy thực hành kĩ thuật; trong đó đề cập tới các loại bài dạy thực hành kĩ thuật, cấu trúc bài dạy thực hành kĩ thuật, cơ sở vật chất phục vụ dạy học thực hành kĩ thuật,...

   76 p vlute 23/10/2023 42 2

 • Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "An toàn lao động và môi trường công nghiệp" trình bày các nội dung: Những khái niệm chung về khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động; luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động, kỹ thuật vệ sinh lao động, các quy tắc chung về an toàn lao động, an toàn điện, an toàn trong xây dựng, an toàn hóa chất, an toàn trong cơ khí, an toàn...

   146 p vlute 20/07/2023 39 0

 • Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "An toàn lao động và môi trường công nghiệp" trình bày các nội dung: Tổng quan về môi trường đất, nước và không khí; môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí, phương pháp lọc bụi và làm sạch khí; các phương pháp xử lý chất thải lỏng công nghiệp, các phương pháp xử lý chất thải...

   160 p vlute 20/07/2023 32 0

 • Giáo trình Vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học Sinh học: Phần 1

  Giáo trình Vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học Sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học Sinh học" trình bày các nội dung: Khái quát về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, vận dụng dạy học dự án để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Sinh học, vận dụng dạy học giải quyết vấn đề để phát triển...

   145 p vlute 21/04/2023 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vlute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvlute281618240vi