• Giáo trình Hóa học đại cương

    Giáo trình Hóa học đại cương

    Chương trình Hoá học đại cương dành cho sinh viên các ngành kĩ thuật có 2 tín chỉ (30 tiết) gồm 2 phần là Lý thuyết hóa học đại cương và Thực hành hóa học đại cương. Trong mỗi chương có các bài tập lí thuyết, cuối mỗi chương có bài tập và kèm theo đáp số. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

     229 p vlute 28/06/2021 27 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số